Inici > Formació cultural

Formació cultural

Cada vegada hi ha més empreses que s'incorporen al mercat global i contracten equips internacionals. Això es tradueix en un increment de la necessitat d'arribar a una comprensió cultural mútua, cada cop més vital per operar amb èxit. Aquest curs de formació cultural ajuda a entendre com pensa la gent i per què, a actuar i a plantejar els negocis com ho fan altres cultures i a descobrir què pensen de la nostra. Les diferències culturals poden tenir com a resultat una varietat de plantejaments a l'hora de fer negocis, fins i tot si l'idioma vehicular és sempre l'anglès. La formació cultural pot contribuir a què l'executiu actuï amb més èxit, ja que incrementa la seva percepció sobre: 

 • el comportament i la manera de pensar i de plantejar els negocis d'altres cultures
 • la manera com altres cultures veuen la nostra
 • els problemes que poden sorgir i les estratègies per a resoldre'ls
 • la manera de millorar les relacions laborals entre cultures diferents 
 • la manera com aprofitar la diversitat cultural per mitjà de diferents plantejaments i competències

Per què decideixen fer aquest curs, les empreses?

Les raons principals són les següents:

 • per poder formar equips multiculturals 
 • per gestionar fusions i adquisicions 
 • per fomentar el contacte amb clients procedents d'arreu del món 
 • per facilitar l'èxit en la redistribució de personal

Quins són els objectius del cultural awareness training?

 • incrementar la percepció dels factors culturals, els valors i les actituds que intervenen en els negocis 
 • proporcionar als participants el coneixement necessari sobre àrees potencialment problemàtiques 
 • desenvolupar estratègies eficaces que permetin minimitzar els malentesos

Qui imparteix aquest tipus de curs?

Els professors de linguarama encarregats d'impartir aquest programa disposen ja d'una dilatada experiència i han viscut i treballat en entorns culturals molt diversos.

Seminaris Cultural Awareness Training

An introduction to cultural awareness - una introducció a la percepció cultural
Resultat: els participants són capaços de maximitzar la seva efectivitat a l'hora d'establir relacions i de comunicar-se amb clients i col·legues en tot un seguit de situacions empresarials.


A focus on specific cultures or regions - cultures i regions específiques
Resultat: els participants estan prou informats per percebre els valors i les actituds que regeixen l'àmbit dels negocis en la cultura d'arribada. són conscients dels esculls amb què poden topar i disposen d'estratègies per evitar el fracàs i assolir l'èxit.

Relocation packages - paquets destinats a la reubicació de personal
Resultat
: incrementen el grau d'èxit en la reubicació de personal. els participants s'adapten més ràpidament al nou entorn i a la nova cultura, fet que els permet actuar amb més eficàcia.

Working in multi-cultural teams - treball en equips multiculturals
Resultat: els participants aprenen a aprofitar la sinèrgia d'un equip multicultural i a assolir els seus objectius amb èxit, sense que sorgeixin conflictes.

Culture and business skills - tècniques culturals i empresarials
Resultat: els participants aprenen a distingir el plantejament que adopten diferents cultures a l'hora de fer negocis i, simultàniament, desenvolupen estratègies útils per a les presentacions i les negociacions de caràcter internacional.

Llista de clients


Alguns dels nostres clients més recents