Ofertes de Treball

A continuació es troba una llista de vacants per a Linguarama. Cliqui al link i rebrà més informació sobre cada vacant i amb qui contactar.

A més de les places vacants per a professors, durant tot l’any hi haurà més ofertes de treball com a professor a diferents centres de Linguarama. Si l'interessa alguna plaça, enviï’ns un curriculum vitae especificant on li agradaria treballar a personnel@Linguarama.com

Country City Job title Grade Starting Date
Germany Berlin Deutsch als Fremdsprache Berlin, Köln, Düsseldorf, München, Ingolstadt
Dusseldorf Group Project and Pedagogical Manager Management 03/12/2018
Spain Madrid Madrid - Full time and locally based Business English teachers 2 - 3 19/11/2018
Italy Milan Milan and Turin - Locally based Business English Trainers 2/3 05/11/2018