Domů > Angličtina v Anglii > Individuální výuka – program "Business Track"

Individuální výuka – program "Business Track"

Cheney Court, Londýn, Stratford-upon-Avon

Program, označovaný ''Business Track'' vzešel  jednak, z výzkumu moderních, výukových trendů, ale hlavně ze zpětné vazby od našich klientů. Účastníci se zaměřují na jejich vlastní, individuální, studijní potřeby a to způsobem, který jim nejvíce vyhovuje.


Proč je tak efektivní ?

  • Prvním krokem je identifikace učebních potřeb a cílů, zjištění úrovně angličtiny. Informace získané při analýze potřeb jsou použity při stanovení základních prvků kurzu (Course Profile)
  • Učební proces tak může začít ješte před kurzem :speciální úvodní úkol (Pre-Course Task), při jehož plnění se student může soustředit na cílový jazyk. Všechny tyto složky – analýza potřeb, vstupní test, určení základních prvků kurzu a úvodní úkol, pomáhají nenásilně zahájit proces učení.
  • Stanovíme realistické cíle ješte před začátkem kurzu a průbežně monitorujeme jejich plnění v jeho průběhu.
  • Malý tým lektorů je zodpovědný za přípravu a plán Vašeho individuálního kurzu.
  • Plně Vás zapojíme do studia angličtiny pomocí různých aktivit : simulace situací, případové studie, gramatická cvičení, diskuze, konverzace, nácvik efektivní komunikace
  • Přivítáme materialy, se kterými přicházíte v kanceláři nejčastěji do kontaktu : pomůže nám to připravit náplň kurzu co nejvíce odpovídající Vašemu profesionálnímu životu.
  • Osobní plán (Personal Learning Plan) pomáhá zaměřit se na efektivitu výuky
  • Samostudium, integrované do rozvrhu (IPS- Integrated Personal Study) rozvíjí individuální výukové strategie a podporuje nezávislé učení v průběhu a po skončení kurzu.
  • Speciálně přpravený úkol po skončení kurzu (Post-Tourse Task) vám pomuže konsolidovat to, co jste se naučili v průběhu kurzu.
  • Záverečná zpráva přináší jasné a detailní informace o pokroku, kterého jste dosáhli . Nedílnou soucástí je doporučení pro další stadium.

Programy "Business Track" maximalizují učební potenciál tím, že kromě toho, že umožňují připravovat se již před zahájením kurzu, pomáhají také v postupném rozpoznávání nejúčinějších způsobu individuálního samostudia, které následuje po skončení formální výuky. Váš konzultant Vám pomuže vybrat, který z programu se hodí pro Vás.

Nabídka kurzu:  Cheney Court

Rezidenční program "Business Track": celodenní program (9:00-17:15) a intenzivní, společenský program


Londýn a Stratford-upon-Avon

Celodenní program Power Track: 09.15 - 17.15 (zahrnuje rovněž oběd s lektorem)
Celodenní (kratší) program Fast Track: např. 09.15 - 12.15 a 13.00 - 16.00
Polodenní program Dual Track: např. 08.30 - 12.30; 13.30 - 17.30

Délka kurzu: minimum 1 week

Úroveň: všechny úrovně – od začátečníků až po velmi pokročilé studenty

 

Client List


Companies that trust us for their language solutions