Domů > Angličtina v Anglii > Skupinový Program studia Obchodní Angilčtiny

Skupinový "Executive Group Programme"

Londýn a Stratford-upon-Avon 

Skupinové programy „Executive Group“ jsou určeny pro zájemce z obchodního prostředí, kteří si chtějí zdokonalit své znalosti v relevantních situacích z obchodního prostředí, jako jsou obchodní jednání, prodej, prezentace atd. Práce v malých skupinách umožňuje studentům překonat běžné, jazykové problémy v živé a soutěživé atmosféře. Společenský program, který je pro studenty připravován, pomáhá k rozvíjení jazykových znalostí i mimo učebnu. Programy jsou dvoutýdenní a začátky kurzů přímo závisí na vstupní jazykové úrovni každého studenta. Výuka probíhá v malých mezinárodních skupinách (max. 6 studentů ve skupině) každý den od 9.15 do 18.00 hodin.

V průběhu kurzu :

  • Rozvinete svou sebejistotu při komunikaci v angličtině
  • Budete schopni přesvědčit ostatní o Vašich názorech
  • Naučíte se efektivně jednat v angličtině
  • Budete aktivně používat slovní zásobu a gramatické struktůry
  • Zlepšíte své komunikační schopnosti v obchodních situacích
  • Zjískáte jistotu v situacích jako jsou obchodní schůzky a prezentace
  • Zjistíte, jaký styl studia je pro vás nejvhodnější (Integrated Personal Study sessions.)

Místo konání: Londýn / Stratford-upon-Avon

Počet úcastníku: Maximálne 6

Čas: Pondělí až pátek 9:00 – 18:00 (zahrnuje oběd s lektorem)

Navíc nabízíme následující možnost:

Kombinace skupinového a individuálního kurzu: "Executive Group Combination"

Tímto termínem označujeme další variantu studia: půl dne výuky ve skupině a druhou část individuální. Tento program umožňuje se zamněřit na speciální požadavky individuálně a pak ve skupině procvičit témata jako jednání, schůzky, vyjednávání, diskuze a další komunikativní složky.
 

Client List


Companies that trust us for their language solutions