Forside > Engelsk i England > Specialist Group Programmes

Specialist Group Programmes

Cheney Court, London, Stratford-upon-Avon

Linguaramas Specialist Group Programmes er en raekke engelskkurser, der giver deltagerne mulighed for at forbedre deres sprogfærdigheder inden for et bestemt fagområde. På grundlag af deltagernes behov udvælges forskellige diskussionsemner og cases. Alle kurser arbejder desuden med alment forretningsengelsk.

Nedenfor kan du se en beskrivelse af områder, der typisk vil været dækket i Specialist Group Programmes. Bemærk, at programmerne som nævnt tilpasses den enkelte gruppes mål og ønskede udbytte. Alle kurser varer 1 uge.

Alle kurser løber over en uge. For at få størst muligt udbytte af kurserne bør deltagerne som udgangspunkt have et sprogligt niveau på middel. Deltagerne bliver testet inden kursusstart – testen er gratis. En gruppe er på højst 8 deltagere.

Kontakt Translatørernes Sprogtræning på admin@sprogtraening.com eller telefon 45 88 76 70  og få en snak om din virksomheds behov.

Du er også velkommen til at kontakte vores hovedkontor : webinfo@linguarama.com

møder og forhandlinger på engelsk - Meetings and Negotiations in English
 • Analyse og diskusssion af forløbet i møder og forhandlinger
 • Adfærd og tværkulturelle faktorer, der påvirker møderne
 • Mødeterminologi (at give udtryk for sin meninger, at afklare og forklare, at være enig og uenig)
 • Forhandlingsterminologi (at foreslå, at indgå kompromis, at købslå, at indgå kompromis)
 • Diplomatisk sprog

More about English for Meetings and Negotiations

 

Engelsk for finans - English for Finance
 • International finansterminologi- planlægning, strategier og fremgangsmåder
 • Regnskabsaflæggelse- årsregnskaber
 • Evaluerecasestudies/konkrete tilfælde
 • Beskrive virksomhedsresultater
 • Aktiv deltagelse i forretningsmøder på en klar ogoverbevisende måde

More about English for Finance

 

præsentationer på engelsk - Presentations in English
 • Præsentationsterminologi (introduktion, overgange og sammenhæng, spørgsmål, opsummering)
 • Hvordan kommer jeg bedst igennem med mit budskab?
 • Analyse og diskussion af præsentationsfærdigheder og –terminologi
 • Forberedelse og brug af AV-materiale (OH-projektor, tavle, powerpoint)
 • Praktiske øvelser med deltagernes egne materialer – videoanalyse og feedback

More about English for Presentations

Engelsk til markedsføring - English for Marketing
 • Emner af særlig relevans for markedsføring (markedsføringsstrategier, mix, planer, kundeanalyse, markedsundersøgelser, direct marketing, tendenser)
 • Terminologi i forbindelse med møder om markedsføring (effektmåling, strategier og evaluering af kampagner)
 • Præsentation af informationer om markedet – skriftligt og mundtligt
 • Udbygning af markedsføringsterminologi

More about English for Marketing

Engelsk for virksomhedskommunikation - English for Corporate Communications
 • Struktur og klarhed i budskabet
 • Definition af de vigtigste målgrupper og identifikation af deres behov
 • Diskussion af de elementer, der indgår i kommunikationsstrategier
 • Lær at forudse og håndtere kriser på engelsk
 • Pressemeddelelser på engelsk

More about English for Corporate Communications

Engelsk for Project management - English for Project Management
 • Definition af projektets omfang og målsætning
 • Critical Path analyse
 • Effektive projektmøder på engelsk
 • Evaluering af projektet - hvorfor går det galt?
 • Statusrapporter på engelsk

More about English for Project Management

Engelsk for assistenter/sekretærer - English for Assistants/Secretaries
 • Effektive telefonsamtaler
 • E-mails, formelle og uformelle breve, notater osv.
 • Gæster
 • Planlægning og aftaler (møder, konferencer)
 • Præsentationer (skrivning og gennemgang)

More about English for PAs and Secretaries

Engelsk for jurister - English for Lawyers
 • Gennemgang af det engelske retssystem
 • Udbygning af juridisk fagterminologiRådgivning  - skriftlig sprogfærdighed
 • Udarbejdelse af kontrakter
 • Funktionssprog til møder og forhandlinger
 • Besøg i domstol (civil eller straffesag)

More about English for Lawyers

skriftligt engelsk - Writing Skills in English
 • Analyse og diskussion af skriftlig sprogfærdighed og af skriveprocessen
 • Relevante grammatiske områder og problemstillinger
 • En skrivemodel – de såkaldte 6 C’er (de 6 C’er står for de engelske ord for klarhed (clarity), korrekthed (correctness), høflighed (courtesy), sammenhæng (consistency) og fuldstændighed (completeness).
 • Skriftsprog vs talesprog
 • Stil og tone
 • Forskellige typer skriftsprog til forskellige formål (breve, e-mails, rapporter osv.)

More about Writing Skills in English

Engelsk til HR-funktionen - English for Human Resources
 • Emner af særlig relevans for HR-funktionen (samtaler, evalueringer, undervisning og udvikling, rekruttering, ansættelsekontrakter, frynsegoder, kompensation, strategisk planlægning)
 • Mødeterminologi
 • Klar kommunikation – mundtligt og skriftligt
 • Udbygning af terminologi

More about English for Human Resources

Engelsk for logistik og Supply chain management - English for Logistics and Supply Chain Management
 • Omkostningseffektive og fleksible internationale supply chains
 • Styring af internationale supply chains
 • Planlægning af lagerløsninger
 • Analyse af supply chain modeller
 • Vurdering af fordelene ved 3PL (third party logistics)
 • Fleksibilitet gennem shared user services

More about English for Logistics and Supply Chain Management

Engelsk for International sales og Sales management - English for International Sales and Sales Management
 • Salgets sprog og terminologi
 • Kulturforskelle
 • Salgsmøder
 • Håndtering af spørgsmål og indvendinger
 • Forhandling
 • Telefonsamtaler

More about English for International Sales and Sales Management

Engelsk for revisorer - English for International Auditors
 • International revisionsterminologi
 • God regnskabsaflæggelse
 • Evaluering af casestudies
 • Virksomhedsresultater

More about English for International Auditors

Engelsk for Key Account Managers - English for Key Account Managers
 • Profilering af vigtige keyaccounts
 • Større ordforråd: kommercielt, socialt, motiverende, teambuilding
 • Relationsstyring- indflydelse på og forhandling med mange kunder, effektiv spørgeteknik, dataanalyse, samt gode råd og tips
 • Effektiv kommunikation med asmarbejdspartnere
 • Forretningsorienterede casestudies
 • Feedback på klar og korrekt udtale

More about English for Key Account Managers

Engelsk for indkøbschefer - English for Purchasing Managers
 • Præsentation af centrale aspekter i indkøbsprocessen
 • Større ordforråd:indkøb, konkurrence, priser, det globale marked, finans
 • Relationsstyring- at forhandle, overbevise og opnå de ønskede resultater på den bedst mulige måde
 • Udarbejdelse af prognoser for fremtidige tendenser og forandringer
 • Forretningsorienterede casestudies
 • Feedback på klar og korrekt udtale

More about English for Purchasing Managers

Engelsk for effektiv networking - English for Effective Networking
 •  Boost selvtilliden og gør dit sprog bedre, når du smalltalker og networker med kunder og kolleger fra andre lande.
 • Følg op på forretningsmuligheder på en professionel og overbevisende måde
 • Optimer chancen for at opbygge relationer på bedst mulige måde.  Hvornår er en networker effektiv?- Vi ser på dit kropssprog og brug af stemmen.
 • Del ideer og erfaringer med andre fagfolk
 • Øv network-teknikker gennem rollespil. Du får vejledning og feedback fra erfarne og velkvalificerede forretningsinstruktører

More about Effective Networking in English

Engelsk for energi-, olie- og gasbranchen - English for the Energy, Oil & Gas Industry
 • Gør dit engelsk bedre i situationer som er relevante for din hverdag
 • Bliv bedre til at kommunikere på engelsk på tværs af forskellige brancher
 • Benchmark din viden med andre forretningsfolk fra olie- og gasbranchen
 • Diskutér casestudies fra olie- og gasbranchen
 • Øg dine sprogfærdigheder. Fremlæg teknisk data på engelsk relateret til olie- og gasbranchen
 • Øg din selvtillid når du taler engelsk med kunder og kolleger
 • Fast-track dine generelle sprogfærdigheder

More about: English for the Energy, Oil & Gas Industry

Engelsk for forsikringsbranchen - English for the Insurance Industry
 • Udvidelse af ordforråd inden for centrale og specifikke områder inden for forsikringsbranchen
 • Interaktive kommunikationsøvelser inden for forsikring
 • Diskussion af aktuelle og relevante forsikringsemner

More about English for the Insurance Industry

Engelsk: Telefontræning og emails på engelsk - English for Professional Telephoning and Emailing
 • Forberedelse af telefonsamtaler, at bede om og give informationer, håndtering af svære telefonsamtaler
 • Professionel telefontræning: analyse og øvelser
 • Skriv effektive og overbevisende emails

More about English for Professional Telephoning & Emailing

Engelsk for medicinalbranchen - English for the Pharmaceutical Industry
 • Metoder, redskaber og forretningsprocesser inden for medicinalbranchen
 • Rapportering til kolleger om aktuelle emner og udfordringer inden for branchen
 • Identifikation af branchens hovedområder
 • Udviklingstendenser i medicinalbranchen
 • At arbejde med internationale kolleger- kulturer på tværs

More about English for the Pharmaceutical Industry

Engelsk: Udarbejdelse af juridiske tekster - English for Legal Drafting
 • Øg din hastighed og sproglige færdigheder i udarbejdelse af juridiske tekster
 • Gør dine dokumenter mere brugervenlige
 • Forøg dit ordforråd inden for typiskkontraktsprog
 • Benchmark din viden med andre juridiske fagfolk
 • Få individuel feedback på dineegne  juridiske tekster

More about English for Legal Drafting 

Engelsk for CFOér - English for Chief Financial Officers
 • Forbedring afdin sproglige præsentationer ved at forbedre dine sprogfærdigheder og øge din selvtillid
 • Simulering avancerede arbejdssituationer, så som samtaler og diskussioner på bestyrelsesniveau, kundeforhandlinger og medarbejdersamtaler
 • Udvikling og konsolidering af dit fagsprog- økonomi og ledlese
 • Træning af kommunikation med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Benchmark din viden med fagfolk på dit niveau

More about English for Chief Financial Officers

Engelsk for diplomater og embedsmænd - English for Diplomats and Public Service Officials
 • Bliv mere sikker på dig selv, når du taler engelsk i diplomatiske sammenhænge og fremstå derved mere professionel, når du repræsenterer din organisation, dit parti eller dit land
 • Få det rette sprog til at lede eller deltage i møder og diskussioner i internationalt regi
 • Tilegn dig det korrekte diplomatiske sprog til deltagelse i forhandlinger, især med henblik på konfliktløsning
 • Opbyg et vokabular til brug, når du taler handel og erhverv, økonomi, aktuelle emner og udenrigsanliggender
 • Kom bedre igennem med dine budskaber, taler og præsentationer
 • Bedre sprog til repræsentation af ikke-formeldte sammenhænge

More about English for Diplomats and Public Service Officials

Kunder


Blandt de seneste kursister er: