Üdvözöljük > Angolt Angliában > Csoportos szakmai tréning

Csoportos szakmai tréning

Cheney Court, London, Stratford-upon-Avon


A Linguarama Csoportos Szakmai Tréningjei lehetõvé teszik a résztvevõk számára, hogy nyelvtudásukat egy speciális szakmai vagy kommunikációs területen belül fejlesszék. A témákat és szituációkat a csoport résztvevõinek igényeihez igazítjuk, minden tréning tartalmaz továbbá üzleti angol fejlesztésre szolgáló elemeket is.

Tárgyalástechnika Tréning – English for Meetings and Negotiations
 • Értekezletek és tárgyalások folyamatainak elemzése és megvitatása
 • Tárgyalásokat befolyásoló viselkedési és kulturális különbségek tudatosítása
 • Értekezletek nyelvezete (pl. állásfoglalás, nézetek kifejtése, ötletek tisztázása, egyetértés, ellenkezés)
 • Tárgyalások nyelvezete (pl. ajánlattevés, alku, megegyezés, tárgyalási taktikák)
 • Diplomatikus nyelvhasználat

More about English for Meetings and Negotiations

Pénzügyi Angol - English for Finance
 • A nemzetközi pénzügyek szaknyelve – tervezés, stratégia, irányelvek
 • Sikeres jelentéskészítés – pénzügyi kimutatások és beszámolók
 • Esettanulmányok értékelése
 • Vállalati teljesítményértékelés
 • Meggyőző és hatékony részvétel pénzügyi tárgyalásokon

More about English for Finance

Prezentációs Tréning - Presentations in English
 • Prezentációk szókincse (pl. bemutatkozás, a prezentáció bemutatása, témák összekapcsolása, kérdések kezelése, összefoglalás)
 • A hatásos prezentálás nyelvezete
 • A prezentációs készségek és szaknyelv elemzése és megvitatása
 • Vizuális eszközök előkészítése és használata
 • Prezentációk gyakorlása a résztvevők saját, valódi anyagaival – rögzített videó elemzés és visszajelzések segítségével

More about English for Presentations

Angol Marketing Vezetõknek – English for Marketing
 • Marketing témakörök, pl. marketing stratégia, marketing mix, marketing terv, vevői magatartás, marketingkutatás, direktmarketing, jelenlegi trendek
 • Marketing tárgyalások szaknyelve (pl. marketing stratégia hatékonyságának mérése és értékelése)
 • Marketing információk prezentálása, szóban és írásban
 • Marketing szókincs fejlesztése

More about English for Marketing

Vállalati Kommunikáció - English for Corporate Communications
 • Üzenetek rendezése és pontosítása
 • Célközönség meghatározása és igényeik megértése
 • A vállalati kommunikációs stratégia elemeinek megvitatása
 • Válságkezelés angolul
 • Sajtóanyagok szerkesztése

More about English for Corporate Communications

Projekt Menedzsment - English for Project Management
 • A projekt kereteinek és célkitűzéseinek megállapítása
 • Kritikus út elemzés
 • Hatékony részvétel projekt értekezleteken
 • Projektértékelés – miért bukik meg a projekt?
 • Projektjelentés

More about English for Project Management

Angol Személyi Asszisztenseknek és Ügyintézőknek - English for Assistants / Secretaries
 • Hatékony telefonálás angolul
 • E-mail és egyéb irodai levelezés (pl. feljegyzések, hivatalos és személyes levelek)
 • Vendégek fogadása
 • Ügyintézés (pl. tárgyalások, konferenciák szervezése)
 • Prezentációkészítés és helyesbítés

More about English for PAs and Secretaries

Jogi Angol – English for Lawyers
 • Az angol jogrendszer áttekintése
 • Jogi szókincsbővítés
 • Íráskészség fejlesztés véleményezések szerkesztéséhez
 • Szerződések fogalmazása
 • Jogi tárgyalások szaknyelve
 • Büntetőjogi vagy polgárjogi bíróságok látogatása

More about English for Lawyers

Íráskészség - Writing Skills in English
 • Íráskészségek és a fogalmazási stílusok elemzése
 • Fontos nyelvtani tudnivalók
 • Egy írásmodell: a 6C - clarity, conciseness, correctness, courtesy, consistency and completeness (egyértelműség, tömörség, nyelvhelyesség, udvariasság, következetesség és átfogó fogalmazás)
 • A beszélt és írott nyelv különbségei
 • Stílusok és stílusárnyalatok
 • Íráskészség fejlesztés többféle dokumentum szerkesztéséhez (pl. e-mailek, levelek, beszámolók)

More about Writing Skills in English

Angol Humán Erõforrás Vezetõknek - English for Human Resources
 • Humán erőforráshoz kapcsolódó témák: pl. interjúztatás, értékelés, tréning, felvétel politika, szerződések jogi feltételei, kompenzáció és juttatások, stratégiai tervezés
 • Humánerőforrás értekezletek nyelvezete
 • HR adatok prezentálása szóban és írásban
 • HR szókincsfejlesztés

More about English for Human Resources

Logisztika és Supply Chain Menedzsment - English for Logistics and Supply Chain Management
 • Költséghatékony és rugalmas ellátási lánc megoldások
 • Nemzetközi láncok menedzselésének kihívásai
 • Raktározás tervezése
 • Supply chain modellek elemzése
 • Third party logistics (3PL) előnyeinek értékelése
 • Megosztott használati szolgáltatások rugalmassága

More about English for Logistics and Supply Chain Management

Nemzetközi Értékesítés - English for International Sales and Sales Management
 • Az értékesítés angol üzleti nyelve
 • Kultúrák közötti különbségek
 • Sales értekezletek üzleti nyelve
 • Kérdések, kifogások, tárgyalások kezelése
 • Egyetértés, ellenkezés, meggyőzés, befolyásolás
 • Hatékony telefonálás
 • Sales szókincs

More about English for International Sales and Sales Management

Angol Nemzetközi Auditorok Számára - English for International Auditors
 • A nemzetközi könyvvizsgálat szaknyelve
 • Sikeres jelentéskészítés
 • Esettanulmányok értékelése
 • Vállalati teljesítmény

More about English for International Auditors

Angol Key Account Menedzsereknek - English for Key Account Managers
 • Key Account profilalkotás
 • Szókincsfejlesztés: kereskedelem, kapcsolatépítés, motiváció, csapatépítés
 • Kapcsolatok kezelése – meggyőzés és tárgyalástechnika, hatékony kérdésfeltevés, adatok elemzése és javaslatok készítése
 • Hatékony kommunikáció ügyfelekkel
 • Üzleti szimulációs esettanulmány
 • Kiejtés és nyelvhelyesség

More about English for Key Account Managers

Angol Beszerzési Vezetőknek - English for Purchasing Managers
 • A beszerzési folyamat fontos szempontjainak prezentálása
 • Szókincsfejlesztés: beszerzés, piaci verseny, globális piac, pénzügy
 • Kapcsolatok kezelése: hatékony tárgyalás, kívánt eredmények elérése és megvalósítása
 • Jövőbeli trendek és változások előrejelzése
 • Üzleti szimulációs esettanulmány
 • Kiejtés és nyelvhelyesség

More about English for Purchasing Managers

Hatékony Kapcsolatépítés - English for Effective Networking
 • Növelje önbizalmát és tökéletesítse angol nyelvtudását különböző kultúrákból érkező üzletfeleivel való udvarias társasági csevejek és hatékony kapcsolatépítés céljából
 • Tanulja, meg hogyan tudja magabiztosan és szakszerűen nyomon követni üzleti lehetőségeit
 • Maximalizálja kapcsolatépítési lehetőségeit a hatékony networkerek eszközeivel: testbeszédtől a hangerőn át a helyes szóhasználatig
 • Vitassa meg ötleteit, tapasztalatait más szakemberekkel
 • Gyakoroljon kapcsolatépítési technikákat szerepjátékok révén, tapasztalt és képzett trénerek útmutatásai és visszajelzései segítségével

More about Effective Networking in English

Angol az Energia, Olaj- és Gázipar Vezetőinek - English for the Engergy, Oil & Gas Industry
 • Fejlessze angol tudását szakmai kontextusban
 • Tökéletesítse az ágazaton belüli angol kommunikációját
 • Mérje össze tudását más olaj- és gázipari szakemberekkel
 • Vitasson meg olaj- és gázipari esettanulmányokat
 • Finomítsa prezentációs készségét olaj- és gázipari technikai információk angol nyelvű átadására
 • Társalogjon angolul magabiztosan ügyfelekkel és kollegákkal
 • Gyorsítsa fel nyelvtanulási fejlődését

More about: English for the Energy, Oil & Gas Industry

Angol a Biztosítói Szektor Számára - English for the Insurance Industry
 • Alapvető iparági és speciális szakmai témakörök szókincsének bővítése
 • Biztosítói üzleti kommunikáció interaktív gyakorlása
 • Aktuális és releváns biztosítási témák megvitatása

More about English for the Insurance Industry

Angol Üzleti Telefonálás és Levelezés - English for Professional Telephoning and Emailing
 • Telefonbeszélgetések előkészítése, informálás és információkérés, megbeszélések lefolytatása
 • Telefonálási készségek elemzése és gyakorlása
 • Hatékony és meggyőző levélírás

More about English for Professional Telephoning & Emailing

Angol Gyógyszeripari Vezetőknek - English for the Pharmaceutical Industry
 • Módszerek, eszközök és üzleti folyamatok a gyógyszeriparban
 • Beszámolók aktuális iparági kérdésekről
 • A gyógyszeripar fő jellegzetességeinek és elemeinek megállapítása
 • Iparági trendek és fejlesztések
 • Együttműködés nemzetközi kollégákkal – kultúrák közötti különbségek

More about English for the Pharmaceutical Industry

Angol Jogi Fogalmazás - English for Legal Drafting
 • Fejlessze angol jogi anyagok elkészítésének minőségét és gyorsaságát
 • Tegye dokumentumait felhasználóbaráttá
 • Bővítse szerződések elkészítéséhez hasznos szókincsét
 • Mérje össze tudását más jogi szakemberekkel
 • Kapjon egyéni visszajelzést jogi fogalmazásairól

More about English for Legal Drafting 

Angol Pénzügyi Vezetők Számára - English for Chief Financial Officers
 • Angol nyelvtudás tökéletesítése magabiztosság és nyelvi készségek fejlesztésével
 • Vezetői szintű helyzetgyakorlatok, pl. igazgatósági egyeztetések, ügyféltárgyalások, interjúztatás
 • Pénzügyi vezetők és menedzserek számára elengedhetetlen pénzügyi szakszavak és nyelvezet fejlesztése és gyakorlása
 • Értekezletek, tárgyalások kollegákkal és üzletfelekkel
 • Mérje össze tudását más szenior szakemberekkel

More about English for Chief Financial Officers

Angol Diplomaták és Köztisztviselők Számára - English for Diplomats and Public Service Officials
 • Magabiztosabb és diplomatikus angol nyelvtudás, szervezet, párt vagy ország szakszerű képviselete érdekében
 • Nyelvi fejlesztés egyeztetések levezetéséhez, találkozókon való részvételhez, megbeszélések szervezéséhez nemzetközi környezetben
 • Diplomatikus nyelvhasználat tárgyalásokon, különös tekintettel a konfliktuskezelésre
 • Szókincsépítés kereskedelmi, üzleti, gazdasági, kül- és belpolitikai megbeszélésekhez
 • Hatékonyabb beszédek, és prezentációk megtartása különböző témákban
 • Nyelvezet társalgáshoz és külföldi delegációk vendégül látásához

More about English for Diplomats and Public Service Officials

Client List


Companies that trust us for their language solutions

Testimonials


 • "A tanáraim fantasztikusak! 'Power Track'."
  Shuji Ezawa, KPMG, Japán
 • "A tanfolyamom nagyon érdekes és hasznos volt, sokféle változatos feladatot tartalmazott."
  G.M., Vezető, KH Általános Biztosító, Magyarország
 • "Életem legjobb nyelvtanárai!"
  J.D., Audit vezető, PWC
 • "A tanfolyam informatív és részletes, sok szerepjátékot tartalmaz, nagyon praktikus. Mindenképpen ajánlani fogom ezt a tréninget másoknak is."
  Joo Myung Hur, Termelési Vezető, Korea
 • "A tanfolyam tartalma tökéletesen, az én igényeimhez igazodva volt összeállítva. A tanárom nagyon gyakorlott volt, nagyon jól kommunikált és bátorított engem. "
  Bernd Pompetzki, Commerzbank
 • "A tanfolyamot nagyon jól előkészítették, remek tanáraim üzleti és pénzügyi tapasztalattal rendelkeztek. 'Angol Pénzügyi Vezetőknek'. "
  Lukasz Szarawara, Adamed Sp, Lengyelország
 • "Csoporttársaim visszajelzéseinek összegzése megerősített az iskola professzionalizmusát illetően – a tanítás és a szórakoztatás tekintetében is nagyon eredményes."
  KC, HR Vezető, Ausztria
 • "Az oktatóknak megfelelő tapasztalatuk volt a pénzügyi tanfolyam levezetéséhez. 'Angol Pénzügyi Vezetőknek'. "
  Petra Speidel, Magirus International, Németország
 • "A tananyag változatos és érdekes volt. Az oktatás alkalmazkodott minden diák tanulási stílusához és igazodott az erősségeinkhez és hiányosságainkhoz. "
  N.W., Vezető, GSD, Németország
 • "A hangulat nagyon professzionális és barátságos, már az első benyomás is kitűnő."
  R.S., Előadó, Bocconi Egyetem
 • "A tanárok rugalmasak voltak, egyértelmű feladatokat és visszajelzéseket adtak. "
  J.J. - Bayer Schering
 • "Kitűnő a tanfolyam tananyaga."
  A.J., Vezeto, Derpart Reisevertrieb
 • "Rendkívül hasznos és informatív - Kultúrák közti kommunikáció tréning - 'Indiában dolgozni'."
  S.H., KPMG, Anglia
 • "A tanfolyamom teljes mértékben az én igényeimre volt szabva, minden elvárásomnak tökéletesen megfelelt."
  T.E., Tanácsadó, Bearing Point, Németország
 • "Egy olyan tanfolyamban volt részem, ami teljes mértékben megfelelt a követelményeknek és meghaladta az elvárásaimat. "
  U.G., Képviselő, Olasz Parlament
 • "A szállásom nagyon kényelmes volt, a fogadócsaládom tagjai kedvesek és érdekesek voltak. Saját fürdőszobát kaptam."
  Yoann Vidalenc, Areva Franciaország
 • "artalom - kiváló!, Erőforrások - kifogástalanok! Esti programok - tökéletesek! "
  Gavin Sang Keun Yu, Termelési Vezető,Kuala Lumpur
 • "Az oktatás remek volt, a tanárok irányították a beszélgetéseinket és arra bátorítottak, hogy minél többet beszéljünk."
  Y.I., Mérnök, Nisshin Engineering, Japán.
 • "A tanárok nagyon professzionálisak, kompetensek és segítőkészek voltak. Mivel tanítási módszereik nagyon jók és változatosak, sosem unatkoztunk. "
  A.A., Vegyész, Boehringer Ingleheim, Németország
 • "Nagyszerű a tanfolyam, nagyon rugalmas, és az igényeimhez igazodik."
  C.S., Logisztika osztály., KLM Cargo
 • "Nagyon intenzív kurzus!"
  M.C., Belső Audit, Unicredit
 • "A tanfolyamom rendkívül hasznos volt. Mindent nagyon jól előkészítettek a számomra és a tananyag is tökéletes volt (minden tananyagot kincsként őrzök)."
  D.H., Mérnök, Seibu Oil, Japán
 • "Nagyon sokat tanultunk intelligens szerepjátékokon és szituációs gyakorlatokon keresztül. Ez remek módszer a társalgás gyakorlására és a magabiztosság erősítésére. "
  T.F., Vezető, Nevitel, Szlovákia.
 • "A tanfolyam alatt egyensúlyban volt az elmélet, a feladatmegoldás és a gyakorlás."
  T. M., Kutatás-fejlesztés, Novozymes