Blended Learning

Blended learning

Het Linguarama blended learning programma is ontworpen om:

 • Een flexibele oplossing te bieden aan de wens van cursisten om hun taalvaardigheden snel en effectief te ontwikkelen
 • Deelnemers te garanderen dat zij in hun eigen tempo kunnen leren
 • Zich aan te passen aan de leerstijl van de cursist
 • Deelnemers dit programma te laten integreren met hun eigen agenda

Momenteel zijn er 10.000 deelnemers die succesvol werken met het online Linguarama blended learning programma, dat hen helpt bij het verbeteren van hun communicatieve  vaardigheden.  De blended learning programma’s zijn net als alle andere Linguarama trainingen op maat gemaakt om te kunnen voldoen aan de specifieke leerwensen van onze klanten.

De blended learning aanpak

De oplossingen voor uw leerwensen die het Linguarama blended learning programma u biedt bestaan uit 5 kerncomponenten. Deze componenten zijn dusdanig efficiënt op elkaar afgestemd dat de toegevoegde waarde van elk onderdeel en de maximale flexibiliteit gegarandeerd kunnen worden voor onze cursisten. Denkt u hierbij aan waar u wilt leren, wanneer u wilt leren en wat u wilt leren.

 1. Behoefteanalyse en test middels een intake
 2. Online leerroutes
 3. Face to Face training
 4. Online begeleiding
 5. Online supporttaken

Het advies dat wij geven over de beste tijdsverdeling tussen de face-to-face lessen en het online leren hangt af van een aantal factoren. Wij houden namelijk onder andere rekening met de strategische doelen van onze opdrachtgevers, en met de snelheid waarmee de student zijn leerdoelen moet (en kan) bereiken.

Uit ervaring weten wij echter dat het aantal face-to-face lessen tenminste op 50% moet zitten, zodat het belangrijke, praktijkgerichte leren in de doeltaal voorop blijft staan bij het leerproces.

Het blended learning programma geeft de studenten ook persoonlijke feedback en biedt  hen de mogelijkheid hun eigen taalvaardigheden te evalueren.

Lees ook:

 • Waarom blended learning?
 • Klaslokaal en & Virtueel lokaal
 • Linguarama Pathways
 • Webinars
 • Online-support
 • Levels