Home > Trainingen in alle talen

Trainingen in alle talen

 

Individuele training

Seminars en workshops

Bedrijfsgroepsprogramma's

Linguarama verzorgt trainingen in alle talen. Onze trainingen zijn praktijkgericht, effectief en op maat gemaakt. De wensen en behoeften van onze klanten staan centraal, waar ook ter wereld.

Onze trainingen zijn

  • praktijkgericht
  • communicatief
  • logisch gestructureerd op basis van de trainingsbehoeften van de cursist(en)
  • veelzijdig: individuele training, bedrijfsgroepsprogramma’s, skills seminars ...

De Linguarama Aanpak

Linguarama is specialist op het gebied van maatwerktrainingen: programma’s worden opgesteld op basis van de wensen en behoeften van cursist en opdrachtgever. Onze cursisten hebben de meest uiteenlopende redenen om een taal te leren c.q. hun taalvaardigheid te verbeteren: contacten met collega’s, correspondentie, informatie inwinnen en verstrekken, sociale conversatie enz.

  • Aan elke training gaat een zorgvuldige intake vooraf, waarin o.m. startniveau, doelniveau (zie de Linguarama tabel vaardigheidsniveaus) en de wensen en behoeften van de cursist worden geïnventariseerd.
  • Tevens wordt een aantal realistische leerdoelen geformuleerd.
  • Tijdens de training worden deze voortdurend in het oog gehouden en wordt de koers zo nodig bijgesteld.
  • Voor elke cursist wordt een speciaal maatprogramma opgesteld dat door een klein team van trainers wordt uitgevoerd.

Referentielijst


Enkele van onze recente klanten