Home > Trainingen in het taalgebied > Nederlands in Nederland

Nederlands in Nederland

1. Dutch courses for expats, 'NT-2' programmes

2. Schriftelijke Communicatie (NT1: Nederlands voor Nederlanders)

 

1. Dutch courses for expats, 'NT-2' programmes

Linguarama Nederland has been offering Dutch courses in The Netherlands for many years. During that time Linguarama has acquired the experience and skills necessary to develop tailor-made Programmes which exactly meet the requirements of the Business Market. We have the resources and the know-how to prepare Business people to function effectively in The Netherlands.


The Linguarama Centres

Linguarama offers Dutch at its centres in The Hague and Amsterdam. The schools provide high quality training and courses specifically designed to meet your particular requirements, in comfortable and well-equipped premises where our clients can achieve their training objectives in a relaxed atmosphere.


Who should attend?

- People determined to learn Dutch or develop their language skills over a period of time with little disruption to their work schedule.
- People needing to maintain and improve their level between trips Abroad or to prepare for specific situations, eg presentations, meetings or negotiations.


Courses available

Intensive Programmes are the ideal solution for those people who need to develop rapidly their communication skills in Dutch.

Power Track - full-time courses from 09.00 to 17.30 including a working lunch with a trainer. These courses offer maximum exposure to the target language and are the most productive way to achieve rapid results.

Fast Track
- full-day intensive Programmes which still leave room for review and self-study. Typical course times are from 09.00 to 16.00 including a 60 minute lunch break.

Dual Track
- half-day Programmes providing more gradual development and allowing you the option to supplement classroom Tuition with more extensive self-study or to continue working while doing a Business Track course. Course times are flexible, e.g. 09.00 - 12.45 or 13.45 - 17.30.


Semi-intensive programme
- separate full days or half days

Flexible programme
- longer-running programme consisting of regular shorter lessons; minimum: three lesson units (= 2 hrs. 15 mins.) per session.
 


2. Schriftelijke Communicatie (NT1: Nederlands voor Nederlanders)

Veel schrijvers zijn "zo onder de indruk van de regelsystemen en de uitzonderingen van de taal dat ze de mugjes van de spellingkwesties uitziften en niet doorhebben dat ze zich verslikken in de kamelen van de inhoudloze teksten."
(Jan Renkema, Schrijfwijzer)

"Als de taal niet goed gebruikt wordt, komen woorden niet overeen met de werkelijkheid. Dan blijven de dingen die gedaan moeten worden, ongedaan. Het gevolg is dat het goede en het schone wegkwijnen, het recht zijn loop niet heeft, de mensen in verwarring raken en de samenleving uit elkaar valt."
(Confucius)

"Iedere stijl die niet verveelt, is een goede."
(Voltaire)


SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

Er zijn talloze manieren van spreken, maar misschien zijn er nog wel meer manieren van schrijven. De bedenker van een reclametekst heeft immers een ander doel dan de notulist. Wie een persbericht opstelt, richt zich tot een ander publiek dan de schrijver van een zakelijke brief. En in een offerte gaat het over andere onderwerpen dan in een beleidsrapport.

Hoe vaak u de pen op papier zet, of de vingers op het toetsenbord, hangt af van uw functie en van de aard van uw werkzaamheden, maar er zijn nog maar heel weinig Nederlanders die bij het uitoefenen van hun beroep helemaal nooit hoeven te schrijven. Velen vinden het produceren van tekst alles behalve prettig of uitdagend. Menigeen ziet het als een vervelende klus, eerder iets waar je tegenop ziet dan naar uitkijkt.

Toch is tekst een van de belangrijkste visitekaartjes van een organisatie. Zorg er dus voor dat uw taalgereedschap scherp blijft! Schriftelijke communicatie is niets anders dan je gedachten op papier zetten, liefst op een begrijpelijke en aantrekkelijke wijze. Wat is er nu leuker en nuttiger dan dat? Ook u en uw medewerkers kunnen doelgericht, foutloos en efficiënt leren schrijven - op een actieve en plezierige manier.


Doelgericht

Doel, publiek en boodschap bepalen de stijl van een tekst. Wat wil de schrijver bereiken? Wie is de lezer? Welke informatie moet er worden overgebracht? De antwoorden op deze vragen geven een tekst zijn karakter; woordkeus, indeling, en zinslengte hangen ervan af. De vraag is niet welke aanpak goed is en welke slecht. De vraag is: welke stijlen beheers je en wanneer gebruik je welke stijl?


Foutloos

Stijl en toonzetting zijn hoofdzakelijk een kwestie van keuze, maar op het gebied van de spelling laten het Groene Boekje en andere gezaghebbende naslagwerken ons minder vrijheid. Als ik stug "copie" blijf schrijven in plaats van "kopie", dan doe ik dat misschien wel om origineel, eigenzinnig of chic over te komen, maar als ik het de ene keer met een k schrijf en een paar regels daaronder plotseling weer eens met een c, dan ziet dat er eigenaardig uit. En als ik "zij word" of "dit heeft de kans op succes verkleint" schrijf, ja ... ook dan creëer ik bij de lezer een bepaalde indruk (en erg professioneel is die niet).


Efficiënt

Brieven, memo's, offertes en rapporten komen meestal onder tijdsdruk tot stand. Mede daarom zijn ze niet altijd even helder en effectief. Bovendien neemt de werkdruk door computers, e-mail en Internet eerder toe dan af! Zelfs geroutineerde 'tekstproducenten' vinden het schrijfproces soms zwaar en onprettig. Linguarama kan helpen bij het wegnemen van barrières. Een goede voorbereiding, meer zekerheid en een aantal praktische tips veranderen een noodzakelijk kwaad in een aangename bezigheid, die bovendien beduidend minder tijd kost.


De intake

Het is onze ervaring dat het succes van een training staat of valt met de degelijkheid van de intake-procedure. Zowel voor onze individuele maatwerkprogramma's als voor onze groepscursussen nemen we alle deelnemers vooraf afzonderlijk onder de loep. Pas wanneer duidelijkheid bestaat over hun doelstellingen en verwachtingen, wordt de cursusinhoud bepaald.

De intake duurt anderhalf à twee uur en bestaat uit een gesprek en een serie toetsen en schrijfopdrachten. Deze procedure zorgt ervoor dat het uiteindelijke lesprogramma optimaal aansluit bij de trainingsbehoeften van de cursist (en de wensen van de opdrachtgever) maar ook bij de reeds aanwezige vaardigheden en de praktische mogelijkheden. Het is voor onze cursuscoördinatoren en onze trainers belangrijk te weten op welk terrein de cursist actief is en om wat voor teksten het gaat. Wij vragen cursisten altijd zelf geschreven brieven, rapporten enz. mee te brengen naar de intake. Vervolgens moeten we weten wat de sterke en zwakke punten van een cursist zijn en waar hij/zij eventueel zelf knelpunten ervaart. Ten slotte moet al deze informatie worden afgezet tegen de agenda van de cursist en het beschikbare budget. Linguarama stelt duidelijke en realistische doelen en legt deze vast in een intake-rapport.


Werken aan tekstkwaliteit: een veranderingsproces

Volgens veel stijlboekjes en schrijfgoeroes moet men clichés altijd vermijden. Wij kunnen het niet helpen, maar de formule van Linguarama's praktijkgerichte trainingen Schriftelijke Communicatie is nu juist gebaseerd op twee clichés: Haastige spoed is zelden goed en Oefening baart kunst. Onze cursustrajecten zijn over het algemeen lang (van enkele weken tot enkele maanden), de afzonderlijke bijeenkomsten relatief kort. Die voorkeur voor wat langer lopende programma's heeft diverse redenen. De belangrijkste is dat Linguarama trainingen 'doe-trainingen' zijn. Wij vinden dat een groot deel van dat doen niet tijdens de les hoeft plaats te vinden. De kostbare lestijd moet optimaal worden gebruikt: onze trainers geven feedback over eerder (thuis of op het werk) geproduceerde tekst; zij wijzen op zwakke en sterke punten en stimuleren de cursist(en) bij het vinden van alternatieven. Gewoonlijk mailen of faxen cursisten de uitwerking van hun schrijfopdrachten (soms ook brieven, offertes, rapporten enz. uit de werkpraktijk) naar de trainer, zodat deze zich optimaal kan voorbereiden en er geen lestijd verloren gaat.

Bovendien is twee of drie volle dagen werken aan je schrijfvaardigheid zoiets als één avond keihard zwoegen in de fitnessclub: je krijgt er krampen van en hoofdpijn. En als het bij die ene keer blijft, … doet het weinig voor je conditie! Voor blijvend resultaat kan men beter kort en regelmatig trainen. Het is onze ervaring dat men zich door de "snelkookmethode" weliswaar bewust kan worden van knelpunten, fouten en beperkingen maar dat men er maar weinig permanent aan kan veranderen, een ervaring die door recent onderzoek wordt bevestigd. Voor onze cursisten gaat het om het veranderen van gewoonten en het ontwikkelen van een zelfcorrectiemechanisme en dat kost nu eenmaal tijd.


 

Onze trainingen

De Sectie Schriftelijke Communicatie van Linguarama Nederland verzorgt de volgende trainingen:


Individuele maatwerkprogramma's (coaching)

Een individuele ofwel één-op-één training is verreweg het meest effectief en uiteraard bijzonder agendavriendelijk. De cursist heeft veel invloed op het tempo en de inhoud van de training. Het rendement is daar dan ook naar. Rooster in overleg. Zie onze prijslijst.


Bedrijfsgroepsprogramma's

Linguarama bedrijfsgroepen bestaan doorgaans uit vier tot acht deelnemers van hetzelfde bedrijf (soms van dezelfde afdeling) en worden meestal ook in-company verzorgd. In overleg wordt een maatwerkprogramma opgesteld van twee tot zes maanden (wekelijks één of twee sessies). Rooster in overleg. Zie onze prijslijst.


Korte workshops voor bedrijven en instellingen

Voor het werken aan bepaalde (bij de intake duidelijk afgebakende) deelproblemen kiezen organisaties soms voor kortere, intensievere programma's (twee tot zes dagdelen).

Op verzoek doen wij u graag een offerte toekomen.


Groepsprogramma's (open inschrijving)
Onze groepen bestaan uit vier tot twaalf deelnemers. De meeste programma's duren ca. drie maanden (12 wekelijkse bijeenkomsten).

 • Doelgericht, foutloos en efficiënt - praktijkgerichte training zakelijk schrijven
 • Lezersvriendelijk, aantrekkelijk en overtuigend (vervolgcursus)
 • Professioneel corresponderen
 • Professioneel rapporteren 
 •  Effectief offertes schrijven
 • Advies- en beleidsrapporten  
 •  Instructies en handleidingen
 • Folders en brochures
 • Speeches, presentaties en redevoeringen
 • Webteksten

Meer informatie op aanvraag.


Korte workshops rond één bepaald thema (open inschrijving)
Intensief groepsprogramma (twee hele dagen). Voor het aanpakken van bepaalde deelproblemen en het in gang zetten van een bewustwordingsproces zijn deze korte intensieve programma's bijzonder effectief.

De valkuilen van het Nederlands - herkennen en vermijden

 • Spelling
 • Interpunctie
 • Stijl
 • Notuleren
 • Samenvatten
 • Argumenteren
 • Meer informatie op aanvraag.

Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde Linguarama vestiging a.u.b..

Paris, Milan, Amsterdam, Lyon, Rome, Cologne, Turin, Cheney Court, Dusseldorf, London, Madrid, Frankfurt, Barcelona, Hamburg, Leipzig, Alicante, Munich, Stuttgart

Testimonials


 • "De trainers waren perfect, flexibel, uitdagend. Ze gaven duidelijke instructies en goede feedback. "
  J.J. - Bayer Schering
 • " De training was goed voorbereid, de trainers waren erg goed en ze hadden een professionele en financiële achtergrond. "
  "English for Finance" Lukasz Szarawara, Adamed Sp, Polen
 • "Het programma dat mij geboden werd, voldeed volledig aan mijn eisen en het overtrof zelfs mijn verwachtingen."
  U.G., Lid van het Italiaans Parlement
 • "Mijn trainers waren fantastisch!"
  Power Track Shuji Ezawa, KPMG, Japan
 • "Informatief en gedetailleerd, veel rollenspel, erg praktisch. Ik kan deze training echt aanbevelen."
  Joo Myung Hur, Productie Manager, Korea
 • " De host family was erg comfortabel. Ze waren erg vriendelijk en interessant. Ik had beschikking over mijn eigen badkamer. "
  Executive Group Programme, Yoann Vidalenc, Areva France
 • " De inhoud van mijn training was erg interessant en nuttig. Bovendien bevatte het een interessante variatie aan activiteiten. "
  G.M., Manager, KH General Insurance, Hongarije
 • " De inhoud van de training was goed gekozen, op maat gemaakt voor mijn behoeften. Mijn trainer had ervaring, ze communiceerde duidelijk en kon mij goed motiveren."
  Individueel programma Bernd Pompetzki, Commerzbank
 • "De trainers zijn professioneel en competent en zijn erg behulpzaam. Omdat de verschillende leerstijlen van de trainers goed en gevarieerd waren, waren de lessen nooit saai."
  A.A., Chemicus, Boehringer Ingleheim, Duitsland
 • "De inhoud van de training was uitstekend."
  A.J., Manager, Derpart Reisevertrieb
 • " De sfeer is erg warm en tegelijkertijd professioneel. Het geeft een hele goede eerste indruk. Het voelt als familie."
  R.S., Lector, Bocconi Universiteit
 • "De trainers hadden de perfecte achtergrond voor het geven van een financiële training."
  "English for Finance" Petra Speidel, Magirus International, Duitsland
 • " We hebben veel geleerd door de verschillende rollenspellen. Dit was de perfecte manier om onze spreekvaardigheid te verbeteren en ons zelfvertrouwen te laten groeien."
  T.F., Manager, Nevitel, Slowakije
 • "De inhoud van de training had een goede balans tussen theorie, praktijk en oefeningen!"
  T. M., Research & Development, Novozymes
 • "Ik heb alle feedback van mijn team verzameld en dat bevestigde mijn eigen evaluatie: het is professioneel opgezet – de training is erg productief en ook nog eens erg leuk. "
  KC, HR Manager, Oostenrijk
 • " Het programma was helemaal aangepast aan mijn individuele behoeften – het voldeed aan al mijn verwachtingen."
  T.E., Consultant, Bearing Point, Duitsland
 • "Erg goed, en zo flexibel dat het kon worden aangepast aan mijn behoeften."
  C.S., Afdeling Logistiek, KLM Cargo
 • " Het lesgeven was erg goed; de trainers waren in staat om onze discussies goed te leiden en om ons aan te moedigen om zoveel mogelijk te spreken. Daarnaast was de feedback erg nuttig."
  Y.I., Ingenieur, Nisshin Engineering, Japan
 • "Bijzonder behulpzaam en informatief. "
  Cultural Competence cursus - "Working in India" S.H., KPMG, Verenigd Koninkrijk
 • "De beste taaltrainers die ik ooit gehad heb. "
  J.D., Audit Manager, PWC
 • "De training en het programma hebben mij erg geholpen. Alles was goed voorbereid en de materialen waren uitstekend. Ik zal alles zorgvuldig bewaren."
  D.H., Ingenieur, Seibu Oil, Japan
 • "De inhoud van de training van gevarieerd en interessant. De trainer stond open voor de verschillende leerstijlen van de cursisten en kon goed overweg met onze sterke punten en zwakke punten."
  N.W., Manager, GSD, Duitsland
 • "Inhoud – Uitstekend! Materiaal – perfect! Sociaal programma – kon niet beter! "
  Gavin Sang Keun Yu, Productie Manager, Kuala Lumpur
 • "Erg intensieve training!"
  M.C., Internal Audit, Unicredit