Angielski dla Asystentek/Asystentów oraz Sekretarek

Dlaczego warto wziąć udział?

W dzisiejszym świecie biznesu, gdzie nawet małe firmy pracują w środowisku międzynarodowym, rola Asystentki/Asystenta oraz Sekretarki wymaga umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku angielskim, zarówno w ramach wewnętrznych struktur firmy ze współpracownikami, jak i z zewnętrznymi klientami oraz dostawcami. Wzrasta również zapotrzebowanie na Asystentki/Asystentów oraz Sekretarki, którzy zarządzają kalendarzem szefów, potrafią ustalać oraz organizować spotkania, pisać listy, listy elektroniczne oraz protokoły – wszystko w języku angielskim, języku międzynarodowego biznesu. Do ich zadań należy również komunikowanie się ze współpracownikami, klientami oraz dostawcami w języku angielskim, który musi być jasny oraz poprawny. Udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim pomoże wykonywać swoją pracę w sposób bardziej efektywny oraz skutecznie pomagać współpracownikom.

Zmiana Teorii w Praktykę

Ten kurs, kluczowy w naszej serii Grup Programów dla Specjalistów zachęca naszych uczestników do rozwoju umiejętności językowych w sytuacjach oraz kontekstach istotnych w ich karierze zawodowej. Program będzie oparty na potrzebach uczestników, rozwoju umiejętności językowych poprzez praktyczne zastosowanie, rozwój słownictwa, analizę językową, aktywne ćwiczenia słuchowe, odgrywanie scenek rodzajowych oraz częste grupowe i indywidualne oceny zwrotne. Uczestnicy będą również dyskutować o Aspektach Kulturalnych swojej pracy oraz o kontaktach z przedstawicielami z zagranicy.

Praktyczne umiejętności językowe będą rozwijane w następujących kontekstach:

Rola Asystentki/Asystenta oraz Sekretarki

 • Zdefiniowanie oraz rozwój roli Asystentki/Asystenta oraz Sekretarki
 • Określenie najważniejszych wyzwań oraz w jaki sposób je przezwyciężyć
  Planowanie rozwoju

Efektywna komunikacja

 • Współpraca z innymi
 • Określenie oraz rozwój roli Asystentki/Asystenta oraz Sekretarki
 • Odpowiednie słownictwo właściwe dla różnych funkcji w firmie (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi/Finanse itp.)
 • Tworzenie planów oraz zarządzanie kalendarzem

Współpraca z gośćmi

 • Powitanie oraz Przedstawianie
 • Prowadzenie rozmów towarzyskich
 • Sprawdzanie oraz wyjaśnianie ustaleń

Organizowanie konferencji lub wydarzeń

 • Planowanie wydarzeń
 • Pisanie do uczestników oraz przedstawicieli
 • Przekazywanie informacji
 • Zbieranie wymogów
 • Wyjaśnienie żądań – zamawianie sprzętu
 • Organizacja na miejscu spotkania – szczegółowe oraz jasne
  polecenia
 • Skargi oraz przeprosiny

Komunikacja w formie pisemnej

 • Listy elektroniczne oraz krótkie notatki
 • Listy formalne oraz nieformalne
 • Pisanie raportów
 • Język dyplomacji
 • Klarowność oraz zwięzłość
 • Podsumowanie oraz wyciąganie wniosków
 • Sporządzanie protokołów ze spotkań
 • Spisywanie protokołów

Rozmowy telefoniczne

 • Prostota oraz przejrzystość
 • Wymowa
 • Przekazywanie sugestii oraz propozycji
 • Notowanie oraz przyjmowanie wiadomości
 • Efektywne używanie głosu

Zastosowanie praktyczne

 • Odgrywanie odpowiednich scenek rodzajowych oraz praktyka
 • Ocena zwrotna grupowa i indywidualna
 • Dzielenie się pomysłami i doświadczeniem z innymi
 • Dyskusje na temat czynników kulturowych w kontaktach z przedstawicielami innych narodowości

Korzyści dla uczestników:

 • Udoskonalenie umiejętności w dziedzinie języka angielskiego w wielu kontekstach istotnych dla zajmowanego stanowiska
 • Określenie kluczowych funkcji zajmowanego stanowiska
 • Otrzymywanie indywidualnej oceny zwrotnej na temat umiejętności językowych
 • Udoskonalanie umiejętności języka angielskiego, aby być coraz bardziej efektywnym oraz kompetentnym na zajmowanym stanowisku
 • Udoskonalanie umiejętności dotyczących przygotowywania spotkań, delegacji, konferencji i innych wydarzeń
 • Podnoszenie pewności siebie podczas komunikacji w języku angielskim z gośćmi oraz współpracownikami
 • Bieżące monitorowanie rozwoju ogólnych umiejętności językowych

Kto powinien zostać uczestnikiem kursu:

Asystentki/Asystenci oraz Sekretarki, którzy muszą udoskonalić swoje umiejętności językowe, niezbędne do efektywnej oraz kompetentnej pracy w międzynarodowym środowisku.