Angielski dla Kierowników ds. Kluczowych Klientów

Dlaczego warto wziąć udział?

W dobie szybko zmieniającego się rynku uzyskiwanie, a następnie utrzymywanie klientów, którzy są bardzo ważni dla firmy jest zagadnieniem niezmiernie istotnym. Kierownictwo ds. Kluczowych Klientów oraz rozwój obszaru kluczowych klientów jest niezbędny do zapewnienia sukcesu organizacji. Bardzo często Kierownictwo ds. Kluczowych Klientów jest związane z licznymi kontaktami z ludźmi z zagranicy: język angielski jest kluczowym językiem do tworzenia oraz utrzymywania długoterminowych relacji biznesowych.

Zmiana Teorii w Praktykę

‘Angielski dla Kierowników ds. Kluczowych Klientów’, jeden z naszej serii Grup Programów dla Specjalistów zachęca naszych uczestników do rozwoju umiejętności językowych poprzez dzielenie się pomysłami oraz doświadczeniem w odpowiednich kontekstach zarządzania kluczowymi klientami. Program będzie oparty na potrzebach uczestników, rozwoju umiejętności językowych poprzez dyskusję, odgrywanie scenek rodzajowych, prezentacje, rozwój słownictwa oraz analizę językową, wszystko w kontekście zarządzania kluczowymi klientami.

Praktyczne umiejętności językowe będą rozwijane w następujących kontekstach:

Czym jest Zarządzanie Kluczowymi Klientami

 • Profil kluczowego klienta
 • Sprzedaż a zarządzanie kluczowymi klientami – różnica
 • Rola oraz odpowiedzialność kierownika ds. kluczowego klienta
 • Identyfikacja kluczowego klienta

Profil oraz Pozycja Klienta

 • Rozumienie potrzeb klienta
 • Zadawanie odpowiednich pytań w języku angielskim
 • Techniki do zbierania potrzebnych informacji w języku angielskim

Planowanie Strategii Kluczowego Klienta

 • Wykonywanie analiz SWOT oraz PESTLE Waszego kluczowego klienta
 • Wykonywanie analiz SWOT oraz PESTLE Waszej konkurencji
 • Szukanie obszarów, na które można skierować główne działanie
 • Wyróżnienie Waszej oferty

Zarządzanie Relacjami

 • Wpływanie oraz negocjacje z licznymi kontaktami
 • Budowanie sieci kontaktów z klientami
 • Język angielski potrzebny podczas skutecznych spotkań
 • Język angielski potrzebny do efektywnych prezentacji
 • Udzielanie porad oraz rekomendacji

Od Relacji do Współpracy

 • Efektywna komunikacja z kluczowymi klientami
 • Język angielski używany w rozmowach towarzyskich
 • Czynniki kulturowe
 • Prognozowanie oraz przewidywanie
 • Elementy perswazji

Praca zespołowa wspierająca Kluczowych Klientów

 • Planowanie sposobu wspierania kluczowych klientów
 • Identyfikacja oraz przezwyciężanie wewnętrznych barier, które stają na przeszkodzie jakości
 • Motywowanie personelu pozytywną kulturą zespołu

Korzyści dla uczestników:

 • Udoskonalenie umiejętności w dziedzinie języka angielskiego w wielu kontekstach zarządzania kluczowymi klientami
 • Rozwijanie umiejętności efektywnej oraz perswazyjnej komunikacji z kluczowymi klientami
 • Porównywanie wiedzy z innymi kierownikami projektów
 • Dyskusje oraz dzielenie się doświadczeniem oraz strategiami z innymi specjalistami
 • Udoskonalanie umiejętności z zakresu prezentacji, spotkań oraz negocjacji
 • Zwiększanie pewności siebie w kontaktach z klientami oraz współpracownikami w języku angielskim
 • Bieżące monitorowanie rozwoju ogólnych umiejętności językowych

Kto powinien zostać uczestnikiem kursu:

Specjaliści zajmujący się rozwojem oraz zarządzaniem kluczowymi klientami, którzy mają kontakty z międzynarodowymi klientami oraz ci, którzy chcieliby udoskonalić swoje praktyczne umiejętności języka angielskiego w zakresie zarządzania kluczowymi klientami.