Angielski dla Kierowników ds. Zakupów

Dlaczego warto wziąć udział?

Rola dokonywania zakupów stanowi pozytywny wkład do każdej organizacji. W coraz większym stopniu, w miarę jak kupowanie staje się funkcją międzynarodową, rola języka angielskiego w tym procesie staje się coraz bardziej istotna. Ten program został stworzony, aby udoskonalać umiejętności uczestników w zakresie komunikacji w języku angielskim w wielu sytuacjach związanych z dokonywaniem zakupów, tak aby język był poprawny, wyraźny oraz dokładny. Kurs ten został stworzony, aby spełnić wymagania wszystkich, którzy są zaangażowani w procesy kupna na wszystkich ich poziomach.

Zmiana Teorii w Praktykę

Ten kurs, kluczowy w naszej serii Grup Programów dla Specjalistów zachęca naszych uczestników do podzielenia się swoimi pomysłami oraz doświadczeniem w celu ułatwienia rozwoju umiejętności komunikacyjnych w odpowiednich sytuacjach oraz kontekstach. Program będzie oparty na potrzebach uczestników, rozwoju umiejętności językowych poprzez dyskusje, odgrywanie scenek rodzajowych, prezentacje, rozwój słownictwa oraz analizę językową w odpowiednich biznesowych kontekstach.

Praktyczne umiejętności językowe będą rozwijane w następujących kontekstach:

Umiejętności biznesowe

 • Prezentowanie oraz wyjaśnianie technicznych aspektów roli w procesie kupna oraz kluczowych procesów
 • Bardziej efektywne negocjacje z użyciem wielu zróżnicowanych
  narzędzi negocjacyjnych w języku angielskim
 • Przewidywanie popytu oraz tworzenie prognoz dotyczących trendów
  Zrozumienie zagadnień związanych z finansami
 • Ćwiczenia udoskonalające płynność językową oraz rozwój słownictwa
 • Ocena zwrotna dotycząca poprawności oraz wymowy

Rola nabywania w ramach organizacji

 • Modele kupna
 • Pośrednie/bezpośrednie dokonywanie zakupów
 • Dokonywanie zakupów/zamówienia
 • Trendy zmian

Konkurencja

 • Czynniki globalne
 • Przewaga konkurencyjna

Cena i koszt

 • Wpływ czynników zewnętrznych
 • Outsourcing

Proces nabywania

 • Różne etapy procesu nabywania uwzględniając analizę teoretycznych modeli nabywania

Zarządzanie relacjami

Efektywna komunikacja z partnerami biznesowymi
Rozumienie oraz ocena potrzeb dostawców, kupców oraz wewnętrznych klientów funkcji nabywczych
Bardziej efektywne negocjowanie w języku angielskim
Analiza oraz ocena wyników

Rozumienie zagadnień związanych z finansami

 • Czynniki finansowe oraz budżetowe
 • Przewidywanie przyszłości

Korzyści dla uczestników:

 • Udoskonalanie umiejętności językowych w kontekstach związanych z nabywaniem oraz zaopatrzeniem
 • Rozwój umiejętności przekazywania informacji w różnych sektorach
  w języku angielskim
 • Porównywanie wiedzy z innymi specjalistami ds. zakupów
 • Dyskusja na temat studium przypadku
 • Udoskonalanie umiejętności w przedstawianiu informacji technicznych oraz bardziej skutecznych negocjacji w języku angielskim
 • Podniesienie pewności siebie w kontaktach z klientami orazwspółpracownikami w języku angielskim
 • Bieżące monitorowanie rozwoju ogólnych umiejętności językowych

Kto powinien zostać uczestnikiem kursu:
Specjaliści ds. zakupów oraz zaopatrzenia pracujący na międzynarodowych stanowiskach lub w międzynarodowych firmach