Angielski dla Prawników

Dlaczego warto wziąć udział?

W czasach zglobalizowanego rynku, firmy w coraz większym stopniu pracują w zakresie międzynarodowym. Zaangażowanie w zagraniczne systemy prawne oraz procesy legislacyjne staje się coraz bardziej powszechne i wymaga się, aby międzynarodowi prawnicy komunikowali się w skuteczny sposób w języku angielskim, używając poprawnego języka oraz terminologii prawniczej. Ze względu na międzynarodowy charakter pracy prawników, ich umiejętność zrozumienia oraz komunikowania skomplikowanych procesów oraz legislacji w języku angielskim jest bezcenną umiejętnością, zapewniającą przewagę konkurencyjną podczas pracy w międzynarodowym środowisku.

Zmiana Teorii w Praktykę

Ten kurs, kluczowy w naszej serii Grup Programów dla Specjalistów zachęca naszych uczestników do podzielenia się swoimi pomysłami oraz doświadczeniem w celu ułatwienia rozwoju umiejętności komunikacyjnych w odpowiednich sytuacjach oraz kontekstach związanych z zagadnieniami prawa. Program będzie oparty na potrzebach uczestników, rozwoju umiejętności językowych poprzez dyskusje, odgrywanie scenek rodzajowych, prezentacje, rozwój słownictwa, analizę językową, ćwiczenia negocjacji, wszystkie zagadnienia w kontekście najistotniejszych funkcji w zawodzie prawnika.

Praktyczne umiejętności językowe będą rozwijane w następujących kontekstach:

Zrozumienie Międzynarodowych Systemów Prawnych

 • Pochodzenie angielskiego systemu prawnego
 • Udoskonalanie umiejętności przedstawiania prezentacji w celu prezentowania najważniejszych koncepcji systemu prawnego w krajach uczestników
 • Zrozumienie angielskiej terminologii w zakresie systemu sądowego

Podstawy języka angielskiego używanego w Umowach

 • Zrozumienie niuansów w języku angielskim w umowach                                                                Zasady tworzenia wzorów umów
  Zastosowanie poprawnych pojęć w umowach
  Interpretowanie umów prawnych w języku angielskim
  Używanie oraz zrozumienie kolokacji prawnych
  Skuteczne przygotowywanie wzorów paragrafów umów w języku angielskim
  Negocjacje warunków umowy w języku angielskim

Rozwój umiejętności w pisaniu dokumentów w języku angielskim

 • Stosowanie poprawnego języka angielskiego w listach dotyczących porad
 • Udoskonalanie poprawnego funkcjonalnego języka
 • Badanie form porad oraz rekomendacji
 • Jak utrzymać spójność
 • Maksymalizowanie efektu zwięzłego języka angielskiego
 • Rozpoznawanie zalet języka archaicznego wobec języka nowoczesnego

Dyskusja na temat Studium Przypadku

 • Przykłady języka używanego w naruszeniach warunków umowy
 • Skupienie na zagadnieniach związanych ze sporami o nieruchomość

Język Prawniczy w Praktyce

 • Zagadnienie umowy dystrybucyjnej
 • Aktywne zajmowanie się zagadnieniami związanymi ze sporami o nieruchomość

Badanie Autentycznych Spraw

 • Wizyta w Old Bailey lub Royal Courts of Justice
 • Prowadzenie aktywnych analiz spraw
 • Analiza oraz debata na temat pisemnych orzeczeń

Rozwój Językowy

 • Poprawne użycie słownictwa związanego ze specyfiką pracy
 • Przegląd zagadnień z zakresu gramatyki
 • Rozwój płynności językowej
 • Poprawne wykonywanie ćwiczeń na rozumienie tekstu pisanego związanego ze studium przypadku oraz projektami prawnymi

Korzyści dla uczestników:

 • Udoskonalenie umiejętności w dziedzinie języka angielskiego w wielu kontekstach z zakresu prawa
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji z użyciem technicznej terminologii prawniczej w języku angielskim
 • Porównanie umiejętności z innymi specjalistami z zakresu prawa
 • Udoskonalanie umiejętności oraz szybkości czytania dokumentów prawnych
 • Dyskusje na temat studium przypadków oraz prezentacja spraw w języku angielskim, aby być bardziej przekonywującym oraz skutecznym
 • Udoskonalanie umiejętności w tworzeniu wzorów listów prawnych, umów oraz raportów w języku angielskim
 • Podnoszenie pewności siebie w kontaktach z klientami oraz współpracownikami w języku angielskim twarzą w twarz, przez telefon oraz w formie pisemnej
 • Bieżące monitorowanie rozwoju ogólnych umiejętności językowych

Kto powinien zostać uczestnikiem kursu:

Prawnicy pracujący w międzynarodowych firmach prawniczych lub międzynarodowych firmach, którzy mają kontakty z międzynarodowymi klientami lub omawiają kwestie prawne ze współpracownikami w języku angielskim. Prawnicy, których pozycja wymaga pracy na szczeblach międzynarodowych.