Angielski-Komunikacja Korporacyjna

Dlaczego warto wziąć udział?

Nigdy wcześniej niż w ówczesnej dobie globalnego, konkurencyjnego rynku oraz wobec wciąż wzrastającego nacisku biznesowego skuteczna komunikacja z odbiorcami, zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi nie była tak istotna. Udana komunikacja w każdej formie spełnia wciąż coraz bardziej istotną rolę dla zarządzających w organizacji. W obecnych czasach zarówno specjaliści ds. komunikacji jak i kierownicy PR muszą w coraz większym stopniu używać zarówno pisanego jak i mówionego języka angielskiego w sposób właściwy oraz pewny. Doskonałe umiejętności w języku angielskim pozwolą na bezpośrednią komunikację z odbiorcami, zapewniając maksymalny efekt przesłania zarówno w momencie przedstawiania pomysłów oraz strategii partnerom, czy przeprowadzania pracowników przez okres zmian.

Zmiana Teorii w Praktykę

Ten kurs, kluczowy w naszej serii Grup Programów dla Specjalistów zachęca naszych uczestników do rozwoju swoich umiejętności językowych w odpowiednich sytuacjach oraz kontekstach z zakresu komunikacji w firmie oraz PR. Program interaktywny jest stworzony, aby rozwijać oraz ćwiczyć umiejętności językowych wymaganych do efektywnej komunikacji w szerokim kontekście międzynarodowego biznesu. Nasi wysoce doświadczeni trenerzy zapewnią, że program będzie oparty na potrzebach uczestników, rozwoju umiejętności językowych poprzez rozwój słownictwa, analizę językową, przeglądy gramatyki, dyskusje, scenki rodzajowe, prezentacje oraz częste grupowe i indywidualne opinie zwrotne.

Praktyczne umiejętności językowe będą rozwijane w następujących kontekstach:

Klucz do Programów w zakresie Skutecznej Komunikacji oraz PR w języku angielskim

 • W jaki sposób ułożyć oraz wyjaśnić przesłanie w języku angielskim
 • Używanie języka angielskiego w sposób przekonywujący podczas
  rozmów ze współpracownikami
 • Dyskusje jak zidentyfikować kluczowych odbiorców oraz jakzrozumieć ich potrzeby
 • Używanie języka angielskiego w mediach

Rozwijanie Komunikacji Korporacyjnej

 • Dyskusje na temat elementów programu komunikacji korporacyjnej
 • Współpraca z prasą w języku angielskim
 • Przeprowadzanie wywiadów w formie scenek rodzajowych wszczególnych okolicznościach, np. katastrofy/ poprawy / kryzysu
 • Analiza studium przypadku

Skuteczne Relacje w Mediach

 • Rozumienie mediów oraz ich potrzeb
 • Przejmowanie kontroli nad sytuacjami medialnymi oraz wywiadami
 • Klucz do pisania oraz prezentowania dobrego komunikatu prasowego

Zarządzanie Kryzysem

 • Przewidywanie oraz radzenie sobie z zagadnieniami oraz różnymisytuacjami w języku angielskim
 • Zarządzanie zagadnieniami kryzysowymi w języku angielskim
 • Udoskonalanie relacji zewnętrznych oraz polepszanie reputacji
  organizacji

Zastosowanie Praktyczne

 • Nagrane scenki rodzajowe wraz z ich analizą oraz oceną
 • Zastosowanie zdobytej wiedzy poprzez praktyczną analizę studium
  przypadku
 • Podnoszenie umiejętności aby zyskać jak najwięcej z efektywnych
  relacji medialnych
 • Ocena indywidualna i grupowa

Rozwój Językowy

 • Słownictwo z zakresu Komunikacji Korporacyjnej
 • Porady z zakresu gramatyki
 • Przegląd czasów gramatycznych
 • Poprawienie płynności językowej

Korzyści dla uczestników:

 • Udoskonalenie umiejętności w dziedzinie języka angielskiego w wielu kontekstach z zakresu Komunikacji Korporacyjnej oraz PR
 • Dyskusje na temat procesu budowy strategii komunikacji z innymi specjalistami oraz jak można ją zastosować w scenariuszach komunikacyjnych
 • Zwiększanie pewności siebie używając zarówno mówionego jak
  pisanego języka angielskiego
 • Udoskonalanie kluczowych umiejętności w dziedzinie języka
  angielskiego aby osiągnąć jak najwięcej ze skutecznych kontaktów
  medialnych
 • Porównanie wiedzy z innymi kierownikami projektów
 • Rozwijanie praktycznych korporacyjnych narzędzi komunikacji, które
  można natychmiast zastosować we wszystkich aspektach Waszych zadań
 • Ćwiczenia zastosowania umiejętności wraz z oceną zwrotną ze
  strony naszych trenerów oraz współuczestników szkolenia
 • Bieżące monitorowanie rozwoju ogólnych umiejętności językowych

Kto powinien zostać uczestnikiem kursu:

Osoby odpowiedzialne za planowanie oraz przeprowadzanie Komunikacji Korporacyjnej oraz kampanii PR oraz osoby, które chciałby udoskonalić swoje praktyczne umiejętności w dziedzinie języka angielskiego w zakresie komunikacji korporacyjnej.