Angielski - Międzynarodowa Sprzedaż oraz Zarządzanie Sprzedażą

Dlaczego warto wziąć udział?

Niewiele firm potrafi utrzymać się bez skutecznej, wysoko zmotywowanej siły sprzedażowej z profesjonalnymi sprzedawcami, prowadzącymi sprzedaż oraz doświadczony zarząd naprzód. Coraz bardziej rozwijająca się globalizacja sprawia, że siła sprzedaży oraz zarząd musi działać przekraczając narodowe oraz kulturalne granice, często używając języka angielskiego jako powszechnego narzędzia komunikacyjnego. Zatem bardzo ważne stało się dla profesjonalistów sprzedażowych rozumienie oraz komunikowanie specjalistycznych informacji sprzedażowych swoim współpracownikom , klientom oraz potencjalnym klientom używając zrozumiałego oraz skutecznego języka angielskiego biznesu.

Zmiana Teorii w Praktykę

Ten kurs zachęca naszych uczestników do rozwoju swoich umiejętności językowych w odpowiednich sytuacjach oraz kontekstach związanych z ich zawodem. Program będzie oparty na potrzebach uczestników, rozwoju umiejętności językowych poprzez analizę językową, odgrywanie scenek rodzajowych oraz ćwiczenia konkretnych sytuacji, rozwój słownictwa oraz ocena zwrotna grupowa i indywidualna. Praktyczne umiejętności językowe będą rozwijane w następujących kontekstach:

Zrozumienie języka Sprzedaży

 • Dyskusje o strukturze, roli oraz obowiązkach siły sprzedaży
 • Charakterystyka personelu sprzedaży odnoszącego sukces
 • Różnice dotyczące różnych kultur
 • Zarządzanie poszukiwaniem nowych klientów oraz zarządzanie
  dystrybucją
 • Cechy charakterystyczne a Korzyści
 • Dopasowanie cyklu sprzedażowego do cyklu zakupów

Skuteczna Komunikacja

 • Język angielski używany podczas spotkań sprzedażowych
 • Prezentacja produktu w języku angielskim
 • Skuteczne zadawanie oraz odpowiadanie na pytania
 • Język zgody, niezgody, przekonywania oraz wpływania na innych
 • Radzenie sobie ze sprzeciwem
 • Skuteczne negocjacje

Umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych

 • Wykonywanie telefonów do potencjalnych klientów
 • Skuteczne używanie głosu
 • Prostota oraz klarowność

Rozwój językowy

 • Rozwój charakterystycznego słownictwa dotyczącego zagadnieńSprzedaży/Marketingu
 • Przegląd zagadnień gramatycznych
 • Rozwój płynności językowej
 • Wymowa

Korzyści dla uczestników:

 • Udoskonalanie umiejętności językowych aby być bardziej przekonywującym oraz skutecznym w obszarze sprzedaży
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych do przekazywania informacji sprzedażowych w języku angielskim
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych do przekazywania propozycji sprzedażowych wewnętrznie jak i na zewnątrz
 • Dzielenie się pomysłami z innymi specjalistami
 • Bieżące monitorowanie rozwoju ogólnych umiejętności językowych
 • Podnoszenie pewności siebie w kontaktach z klientami oraz współpracownikami w języku angielskim twarzą w twarz, przez telefon oraz w formie pisemnej
 • Udoskonalanie umiejętności językowych przynoszących większy sukces podczas spotkań oraz negocjacji sprzedażowych
 • Indywidualna oraz grupowa ocena zwrotna na temat umiejętności językowych.
 • Okazja do odgrywania scenek rodzajowych ze środowiska sprzedażowego oraz ćwiczeń z innymi specjalistami z dziedziny sprzedaży

Kto powinien wziąć udział:

Pracownicy sprzedaży, kierownicy sprzedaży oraz dyrektorzy, którzy chcieliby udoskonalić swoje umiejętności językowe w języku angielskim w kontekście sprzedaży.