Angielski - Prezentacje

Dlaczego warto wziąć udział?

W ówczesnej dobie globalnej ekonomii wiele różnych stanowisk w organizacji biznesowej wymaga umiejętności przedstawiania informacji oraz pomysłów w sposób skuteczny i przekonywujący w języku angielskim, w szerokim zakresie kontekstów oraz sytuacji. W coraz większym stopniu zachodzi potrzeba przedstawiania tych informacji w języku angielskim międzynarodowym słuchaczom. Zatem bardzo istotne stają się umiejętności formalnej komunikacji ze współpracownikami, klientami oraz udziałowcami w języku angielskim, który jest wyraźny, o poprawnych konstrukcjach językowych oraz przekonywujący. Tworzenie efektywnych prezentacji w języku angielskim stało się nieocenioną umiejętnością.

Zmiana Teorii w Praktykę

Ten kurs, kluczowy w naszej serii Grup Programów dla Specjalistów zachęca naszych uczestników do podzielenia się swoimi pomysłami oraz doświadczeniem w celu ułatwienia rozwoju umiejętności prezentacji w odpowiednich sytuacjach oraz kontekstach związanych z ich pracą. Program będzie oparty na potrzebach uczestników, rozwoju umiejętności językowych poprzez ćwiczenia przedstawiania prezentacji, rozwój słownictwa, analizę językową, dyskusje grupowe oraz częste oceny zwrotne grupowe oraz indywidualne - wszystkie zagadnienia w kontekście tworzenia profesjonalnych prezentacji.

Praktyczne umiejętności językowe będą rozwijane w następujących kontekstach:

Zrozumienie Prezentacji

 • Definiowanie oraz przedefiniowywanie celów prezentacji
 • Spojrzenie na kluczowe elementy udanej prezentacji
 • Oszacowanie co stanowi o skuteczności prezentacji – planowanie, struktura, przedstawienie?

Znajomość słuchaczy

 • Komu przedstawiasz prezentację? Jak ustalasz relacje?
 • Jakie są ich oczekiwania?
 • Co już wiedzą?
 • Oczekiwanie na reakcję słuchaczy oraz planowanie odpowiedzi

Przygotowywanie prezentacji

 • Ustalenie oraz przekazywanie wiadomości
 • Organizowanie treści – pisanie skryptów, edytowanie materiałów oraz używanie notatek, aby podkreślić kluczowe punkty
 • Przygotowanie wizualizacji – treść, projekt, klarowność
 • Oznaczanie etapów prezentacji
 • Efektywne zarządzanie czasem prezentacji
 • Wielokulturowość – branie pod uwagę różnic kulturowych

Przedstawianie Prezentacji

 • Analizowanie udziału czynników werbalnych i pozawerbalnych
 • Polepszanie pewności siebie oraz postawy
 • Praca nad mową ciała
 • Prezentowanie efektywnych wprowadzeń do prezentacji
 • Bycie przekonywującym
 • Tworzenie efektu działania
 • Akcent, powtórzenie oraz stonowanie
 • Zastosowanie jasnego i zwięzłego języka angielskiego
 • Język przedstawiający etapy prezentacji
 • Wymowa oraz praca głosem
 • Artykułowanie, intonacja oraz akcent podczas prezentacji w języku angielskim
 • Odniesienia do wizualizacji
 • Tworzenie rekomendacji

Zaawansowane techniki prezentacji

 • Używanie potrójnych wyrażeń
 • Używanie retoryki
 • Wykorzystywanie kontrastu

Kończenie Prezentacji

 • Efektywne zakończenia
 • Podsumowywanie i wyciąganie wniosków

Radzenie sobie z pytaniami

 • Ustalanie relacji – jak utrzymać uwagę oraz zainteresowanie
 • Taktyki przetrwania – radzenie sobie z przerywaniem oraz sprzeciwami
 • Techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami
 • Wyjaśnianie oraz parafrazowanie

Praktyczne zastosowanie

 • Regularne mini-prezentacje
 • Indywidualna oraz grupowa ocena zwrotna
 • Nagrywanie oraz odtwarzanie służące do samooceny
 • “Oglądaj i analizuj – Dyskutuj i udoskonalaj”

Korzyści dla uczestników:

 • Udoskonalenie umiejętności w dziedzinie języka angielskiego w zakresie prezentacji w odpowiednim kontekście
 • Porównanie umiejętności z innymi specjalistami
 • Indywidualna ocena zwrotna na temat umiejętności przedstawiania prezentacji
 • Udoskonalanie umiejętności w prezentowaniu w języku angielskim, aby być bardziej przekonywującym oraz skutecznym
 • Udoskonalanie umiejętności w tworzeniu oraz przygotowywaniu prezentacji odpowiadającym słuchaczom
 • Podnoszenie pewności siebie podczas prezentacji dla klientów, współpracowników, udziałowców w języku angielskim w różnych scenariuszach: prezentacje sprzedażowe, posiedzenia zarządu, konferencje, komitety
 • Uczestnicy otrzymują spis która pomaga w kontynuacji samooceny oraz udoskonalaniu
 • Bieżące monitorowanie rozwoju ogólnych umiejętności językowych

Kto powinien zostać uczestnikiem kursu:

Specjaliści oraz ludzie biznesu, którzy muszą prezentować informacje w języku angielskim i którzy chcieliby przedstawiać je w bardziej efektywny i przekonywujący sposób.