Angielski - udoskonalenie umiejętności pisania

Dlaczego warto wziąć udział?

W obecnych czasach, gdy firmy oraz organizacje w coraz większym stopniu potrzebują komunikować się w sposób efektywny przekraczając międzynarodowe granice, wymogi precyzyjnej oraz efektywnej pisemnej komunikacji stają się coraz ważniejsze. Pracownicy na wszystkich poziomach organizacyjnych potrzebują udoskonalić swoje umiejętności w dziedzinie pisania, aby zapewnić, że komunikacja jest jasna, przejrzysta, spójna oraz poprawna. Listy elektroniczne, listy, raporty finansowe oraz notatki muszą przekazywać informacje oraz znaczenie w sposób jasny oraz efektywny.

Zmiana Teorii w Praktykę

Używanie prostego języka angielskiego

  • Tworzenie bardziej nowoczesnych oraz uaktualnionych dokumentów
  • Unikanie archaicznych fraz oraz treści
  • Zapewnienie klarowności stylu

Rozwój Językowy

Szczególne techniki pisania
Precyzja zarówno w mówionym jak i pisanym języku angielskim
Porady z zakresu gramatyki
Umiejętności czytania w celu udoskonalenia świadomości tonu oraz
stylu.
“Angielski – udoskonalenie umiejętności pisania” jeden z naszych Grup Programów dla Specjalistów zachęca uczestników do spojrzenia na ich pracę pisemną i pomaga im udoskonalić technikę pod względem ekspresji, tonu, formalności oraz stylu. Program będzie oparty na potrzebach uczestników, rozwoju umiejętności językowych poprzez serię zadań związanych z pisaniem obejmujących szereg odpowiednich styli, tonów oraz wieloznaczeniowość. Regularna ocena zwrotna pracy każdego uczestnika oraz możliwości przeglądu oraz udoskonalenia swojej twórczości.
Analiza  “Umiejętności pisania”
Dyskusje na temat różnorodności stylu
Poznawanie wieloznaczeniowości języka
Analiza charakterystycznych dokumentów
Język mówiony a język pisany
Rozumienie tonu oraz wieloznaczeniowości języka
Model Języka Pisanego
Klarowność
Zwięzłość
Poprawność
Logiczność
Spójność
Funkcjonalny język angielski
Spojrzenie na:
Funkcje regularnie używane w listach biznesowych oraz raportach np.
Odniesienia
Używanie uprzejmych zwrotów oraz wskaźników zmian
Tworzenie rekomendacji
Skupianie uwagi
Oferowanie pomocy
Tworzenie Spójnego Dokumentu
Odniesienia
Używanie uprzejmych zwrotów oraz zmiany tematów
Zapewnienie spójności
Korzyści dla uczestników:
Udoskonalanie umiejętności językowych w pisaniu w różnych
kontekstach
Rozwój wiedzy na temat różnych typów dokumentów
Zorientowanie na odpowiedni ton, styl oraz wieloznaczeniowości w różnym użyciu
Udoskonalanie szybkości pisania dokumentów
Doskonalenie zdolności do “samokorekty”
Przekazywanie praktycznych narzędzi, które pomagają kontynuować rozwój umiejętności pisania po zakończeniu programu
Bieżące monitorowanie ogólnych zdolności językowych
Podnoszenie pewności siebie podczas pisania raportów, listów elektronicznych oraz dokumentów związanych z biznesem
Kto powinien zostać uczestnikiem kursu:
Ten program jest skierowany do pracowników pracujących w międzynarodowym środowisku, którzy maj do czynienia z dokumentami w języku angielskim oraz musza pisa raporty, listy i listy elektroniczne, profesjonaliści odpowiedzialni za przekazywanie informacji oraz pomysłów współpracownikom oraz klientom w sposób jasny, skuteczny oraz niedwuznaczny. Poziom językowy około Poziomu Linguarama 2.0 lub wyżej.