Angielski –Zarządzanie Projektami

Dlaczego warto wziąć udział?

W czasach globalnej ekonomii, odpowiedzialność za zarządzanie złożonymi projektami oraz/lub integracja z działowymi oraz cross-funkcjonalnymi zespołami projektowymi coraz częściej oznacza pracę z wykorzystaniem języka angielskiego, zarówno w formie mówionej jak i pisemnej. Kierownicy projektów muszą posiadać umiejętności swobodnego porozumiewania się oraz rozumienia współpracowników, klientów, dostawców i udziałowców na wszystkich poziomach odpowiedzialności za projekt. Dlatego też rozumienie języka angielskiego dotyczącego teorii, metodologii oraz zastosowania w zarządzaniu projektami jest niezbędne.

Zmiana Teorii w Praktykę

Ten kurs, kluczowy w naszej serii Grup Programów dla Specjalistów zachęca naszych uczestników do dzielenia się swoimi pomysłami oraz doświadczeniem w celu ułatwienia rozwoju umiejętności komunikacyjnych w odpowiednich sytuacjach oraz kontekstach związanych z zarządzaniem projektami. Program będzie oparty na potrzebach uczestników, rozwoju umiejętności językowych poprzez dyskusje, odgrywanie scenek rodzajowych, prezentacje, rozwój słownictwa, analizę językową oraz częste grupowe i indywidualne oceny zwrotne - wszystkie zagadnienia w kontekście najistotniejszych funkcji zarządzania projektami.
Angielski dla Zarządzania Projektami jest stworzony, aby rozwijać oraz ćwiczyć umiejętności językowe, wymagane do zarządzania projektami w kontekście międzynarodowego biznesu. Kładziemy nacisk na zaprezentowanie umiejętności językowych niezbędnych dla ludzi zarządzających projektami w celu zapewnienia efektywnej kontroli oraz realizacji projektów. W trakcie kursu przedstawiane są praktyczne doświadczenia oraz odpowiednie branżowe scenki rodzajowe, które tworzą kurs języka angielskiego dla Zarządzania Projektami niezwykle dynamicznym oraz mającym zastosowanie w praktyce.

Praktyczne umiejętności językowe będą rozwijane w następujących kontekstach:

Metodologie, narzędzia oraz techniki zarządzania projektem

 • Angielski dla efektywnego planowania oraz realistycznegosporządzania harmonogramów
 • Rozumienie kontroli nad projektami oraz systemów raportowania w
  języku angielskim
 • Zastosowanie języka angielskiego w metodologiach oraz technikach odpowiedniego zarządzania projektem
 • Używanie języka angielskiego w celu zapewnienia jasnych ról,odpowiedzialności oraz sprawozdań
 • Język angielski w kontroli zmian
 • Diagramy Sieciowe

Efektywna Komunikacja

 • Raportowanie projektów w języku angielskim
 • Język angielski używany w zarządzaniu oraz informowaniu wewnętrznych oraz zewnętrznych stron zaangażowanych w projekt – klientów, komitetów, zarządów oraz sponsorów
 • Język używany podczas spotkań oraz negocjacji
 • Język używany do przekazywania informacji
 • Użycie języka angielskiego w komunikacji ze zdalnymi zespołami

Zasady Zarządzania Projektem

 • Dyskusja co oznacza i stanowi projekt oraz co decyduje o sukcesie projektu
 • Ustalanie jasnych celów projektu oraz specyfikacji w języku angielskim
 • Używanie języka angielskiego do udoskonalania wkładu oraz efektywności do zespołu projektowego
 • Rozumienie dlaczego projekty tak często nie kończą się sukcesem

Zarządzanie Ludźmi

 • Pomyślne budowanie oraz zarządzanie zespołami projektowymi oraz wypracowanie relacji w języku angielskim
 • Dyskutowanie oraz definiowanie roli oraz umiejętności lidera projektu
 • Język motywacji oraz tworzenia i wniesienia wkładu do pozytywnej kultury zespołu
 • Przydzielanie zadań w języku angielskim
 • Język radzenia sobie z konfliktami oraz trudnymi sytuacjami
 • Planowanie oraz wnoszenie wkładu własnego do efektywnych spotkań w języku angielskim
 • Rozwijanie umiejętności językowych oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej

Rozwój językowy

 • Porady z zakresu gramatyki
 • Przegląd czasów gramatycznych
 • Rozwój płynności językowej
 • Przegląd słownictwa dotyczącego zagadnień związanych z
  zarządzaniem projektami

Korzyści dla uczestników:

 • Udoskonalenie umiejętności językowych w wielu kontekstach
  związanych z zagadnieniami zarządzania projektami
 • Rozwój umiejętności komunikacji z użyciem technicznej terminologii związanej z zarządzaniem projektami w języku angielskim
 • Porównanie umiejętności z innymi kierownikami projektów
 • Dyskusje o studium przypadków
 • Podnoszenie pewności siebie w trakcie używania języka angielskiego
 • Bieżące monitorowanie rozwoju ogólnych umiejętności językowych
 • Rozwój umiejętności językowych mających zastosowanie w funkcjach oraz obowiązkach kluczowych w rozwoju kariery

Kto powinien zostać uczestnikiem kursu:

Kierownicy Projektów, którzy chcieliby udoskonalić swoje umiejętności językowe w celach efektywnej komunikacji z klientami, dostawcami oraz współpracownikami w języku angielskim twarzą w twarz, telefonicznie lub pisemnie.