Angielski – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Dlaczego warto wziąć udział?

W czasach zglobalizowanego rynku, firmy w coraz większym stopniu starają się zwiększać efektywność najważniejszych praktyk Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Wiele obszarów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, od rekrutacji, procesów zatrzymania pracowników oraz zarządzania talentami, do szkoleń i procesów rozwoju, staje się coraz bardziej scentralizowane. Aby ułatwić tę zmianę, specjaliści Zarządzania Zasobami Ludzkimi nie tylko muszą doskonale rozumieć wszystkie procesy Zarządzania Zasobami Ludzkimi, muszą także rozumieć jak komunikować specyficzną terminologię oraz metodologię związaną z zagadnieniami Zarządzania Zasobami Ludzkimi w biznesowym języku angielskim.

Zmiana Teorii w Praktykę

Ten kurs, kluczowy w naszej serii Grup Programów dla Specjalistów zachęca naszych uczestników do podzielenia się swoimi pomysłami oraz doświadczeniem w celu ułatwienia rozwoju umiejętności komunikacyjnych w odpowiednich sytuacjach oraz kontekstach z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Program będzie oparty na potrzebach uczestników, rozwoju umiejętności językowych poprzez dyskusje, odgrywanie scenek rodzajowych, prezentacje, rozwój słownictwa, analizę językową, ćwiczenia negocjacji, wszystkie zagadnienia w kontekście najistotniejszych funkcji dla specjalistów Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Praktyczne umiejętności językowe będą rozwijane w następujących kontekstach:

Zrozumienie Roli Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Pojęcie struktury organizacyjnej firmy w języku angielskim
 • Dyskusja na temat miejsca oraz roli Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmach/krajach uczestników
 • Planowanie zatrudnienia
 • Planowanie następstw

Ulepszanie Procesów Rekrutacji

 • Prawidłowe ogłaszanie dla maksymalnego zwrotu inwestycji w języku angielskim
 • Ustalanie celów oraz wczesne planowanie
 • Identyfikowanie najlepszych kandydatów poprzez efektywną weryfikację CV
 • Podejście oraz techniki prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: rekrutacja, spotkania z pracownikami odchodzącymi z pracy oraz krytyczne przypadki
 • Ustalanie zasad oraz warunków usług w języku angielskim
 • Wprowadzanie udanych procesów Wprowadzania pracownika

Osiąganie Zmotywowanej oraz Posiadającej Uprawnienia Siły Roboczej

 • Podnoszenie motywacji pracowników poprzez efektywne użycie systemów oceny
 • Prowadzenie konstruktywnych ocen pracowniczych
 • Tworzenie panów rozwoju pracowników
 • Negocjowanie pensji uzależnionej od wyników pracy: scenariusz „win-win”
 • Dostarczanie oceny zwrotnej “360°” dla maksymalnego efektu
 • Użycie inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu konfliktem
 • Prowadzenie ankiet określonego pracownika

Skuteczna praktyka zawodowa

 • Analiza kulturalnych aspektów zatrudnienia
 • Ocenianie wyzwań zatrudnienia w skali globalnej
 • Określanie warunków usług
 • Opracowywanie umów o pracę w języku angielskim
 • Monitorowanie sposobu prowadzenia pracowników

Wprowadzanie Korporacyjnych Strategii Szerokiego Zakresu Szkoleń

 • Przeprowadzanie korporacyjnych analiz potrzeb

Fuzje i Przejęcia

 • Identyfikowanie kultury korporacyjnej
 • Co robić, gdy pojawia się konflikt na tle kulturowym
 • Skuteczne integrowanie procesów oraz systemów Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Wprowadzanie rotacji pracy

Rozwój Językowy

 • Przegląd zagadnień gramatycznych
 • Przegląd czasów gramatycznych
 • Rozwój słownictwa
 • Język używany podczas spotkań oraz negocjacji
 • Przekonywanie, prezentowanie, negocjowanie, techniki zadawania pytań, umiejętności wpływania, wyrażanie opinii

Korzyści dla uczestników:

Udoskonalanie zrozumienia wszystkich procesów związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi
Rozwój umiejętności komunikowania technicznej terminologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w języku angielskim
Porównywanie procesów z innymi specjalistami Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Udoskonalanie umiejętności w mowie i piśmie w języku angielskim w wyrażaniu argumentów biznesowych w kontekście Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Bieżące monitorowanie rozwoju ogólnych umiejętności językowych

Kto powinien zostać uczestnikiem kursu:

Specjaliści Zarządzania Zasobami Ludzkimi, którzy muszą udoskonalić umiejętności komunikacyjne w języku angielskim w tematach związanych z obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz którzy potrzebują rozwinąć zrozumienie terminologii związanej z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi w języku angielskim dla osiągania lepszych rezultatów.