Międzynarodowi Audytorzy

Dlaczego warto wziąć udział?

Jak nigdy dotąd rola międzynarodowego audytora, wewnętrznego lub zewnętrznego nie była tak istotna jak obecnie. Umiejętność dobrej komunikacji w języku angielskim w celu zrozumienia, pytania, wyjaśniania, dyskutowania, ostrzegania, doradzania oraz raportowania w sposób efektywny jest niezwykle istotna w kontaktach ze współpracownikami, dostawcami lub klientami.

Jeżeli chcą Państwo wyrażać się szybciej, jaśniej, bardziej dyplomatycznie oraz dokładniej, efektywny Kurs Języka Angielskiego dla Audytorów jest stworzony dla Państwa.

W wyniku najnowszych reform, świat audytu raptownie się zmienił. Niedawne międzynarodowe skandale korporacyjne czy finansowe niepowodzenia podkreśliły wagę procesu audytu. Aby utrzymać przewagę konkurencyjną w czasach obecnego pogorszenia się koniunktury w gospodarce, firmy międzynarodowe muszą:

 1. obniżyć koszty swoich działalności
 2. dostarczać lepsze wartości swoim klientom.

Globalna ekonomia jest obecnie zależna od języka angielskiego a także, w celu pomocy klientom w osiągnięciu celów, audytorzy musza zapewnić, że rozumieją język angielski zarówno w formie pisanej jak i mówionej oraz że potrafią przekazać swoje znaczenie jasno i skutecznie.

Umiejętności Językowe - Zmiana Teorii w Praktykę

Efektywny Kurs Języka Angielskiego dla Audytorów, jeden z naszych odnoszących sukces serii Grup Programów dla Specjalistów zwiększy umiejętności rozumienia oraz uczestniczenia w dyskusjach oraz spotkaniach dotyczących obecnego rozwoju w zakresie audytu.

Będziemy zachęcać do dzielenia się pomysłami oraz doświadczeniem w zakresie audytu międzynarodowego z uczestnikami z innych krajów. Kurs zostanie stworzony w taki sposób, aby obejmował określone potrzeby oraz cele każdej z grup, tak aby mogli Państwo rozszerzyć zakres odpowiedniego zakresu językowego.

Pomożemy w rozwoju praktycznych umiejętności językowych poprzez dyskusję, odgrywanie scenek rodzajowych, prezentacji, rozwoju słownictwa, analizę językową oraz przygotowanie do prowadzenia negocjacji, wszystko w kontekście najbardziej istotnych funkcji międzynarodowego audytora. Zakres będzie obejmował:

Rozumienia Słownictwa Międzynarodowego Audytu

Zasady Audytu
Międzynarodowe Standardy Audytu
Raportowanie Sarbanes-Oxley
Zarządzanie Ryzykiem Biznesu
Nadużycia Korporacyjne
Obowiązkowe oraz Dobrowolne Ujawnienie
Wyzwania Audytorów w Środowisku IT Korporacji
Standardy Korporacyjnego Zarządzania i Etyki

Ocena Scenek Rodzajowych takich jak:

 • AIG
 • Enron
 • Skandal Parmala

Udane raportowanie:

 • Przegląd Raportów Firmy
 • Standardy dotyczące Raportowania
 • Pisanie Jasnych i Zwięzłych Raportów z Audytów
 • Przygotowywanie wersji roboczych listów elektronicznych oraz Listów Porad według najlepszych praktyk
 • Sibir Saga

Zastosowanie Scenek Rodzajowych

 • Stawianie pytań oraz dyskutowanie na temat wyników
 • Doradztwo oraz ostrzeganie o kontrolach oraz słabych stronach przetwarzania systemów
 • Analiza oraz prezentacja możliwości oszczędności kosztów
 • Przyjęcie zasad oraz narzędzi w celu przeprowadzenia redukcji kosztów oraz usprawnienia procesów

Wyniki Firmy

 • Opisanie struktury firmy
 • Analiza oraz prezentacja sprawozdania finansowego
 • Raportowanie o wynikach firmy
 • Mierzenie procesów audytu względem najlepszych praktyk

Rozwój Językowy

 • Specjalistyczne słownictwo Audytu
 • Porady z zakresu gramatyki
 • Kompleksowa wymowa
 • Czytanie oraz interpretacja prasy finansowej
 • Udoskonalanie języka porad, ostrzegania oraz polecania
 • Rozwój efektywnego języka pisanego

Korzyści dla Państwa

 • Udoskonalanie umiejętności językowych w różnorodnych kontekstach z zakresu audytu
 • Rozwój umiejętności używania terminologii z zakresu audytu w języku angielskim
 • Porównywanie wiedzy z innymi audytorami
 • Udoskonalanie umiejętności oraz szybkości czytania dokumentów finansowych
 • Dyskusja oraz wymiana opinii dotycząca studium przypadku audytu
 • Udoskonalenie umiejętności w prezentowaniu raportów finansowych oraz informacji w języku angielskim
 • Wyrażanie się w sposób bardziej przekonywujący oraz efektywny
 • Udoskonalanie umiejętności w tworzeniu wersji roboczych listów finansowych, emaili oraz raportów
 • Podnoszenie pewności siebie w kontaktach z klientami oraz współpracownikami
 • Bycie bardziej wiarygodnym w komunikacji twarzą w twarz, przez telefon lub pisemnie
 • Przyspieszenie rozwoju ogólnych kompetencji komunikacyjnych

Kto powinien uczestniczyć?

Audytorzy wewnętrzni oraz zewnętrzni w międzynarodowych firmach, firmy audytorskie, międzynarodowe usługi doradcze oraz organizacje, które mają kontakty z międzynarodowymi klientami lub współpracownikami oraz którzy muszą porozumiewać się w bardziej efektywny sposób w kwestiach finansowych oraz zarządczych.