Výučba obchodnej angličtiny, svetových jazykov a medzinárodných kultúrnych kompetencií

 

 

Jazyková škola Linguarama je špecialistom na výučbu obchodnej angličtiny, svetových jazykov a medzinárodných kultúrnych kompetencií. Spoločnosť marcus evans linguarama bola založená v roku 1971 s cieľom poskytovať kvalitné a efektívne vzdelávanie pre jednotlivcov i organizácie z celého sveta. Snahou našej spoločnosti je poskytovať klientom jazykové vzdelávanie na vysokej úrovni a umožniť im získať sebadôveru potrebnú pre profesionálnu prácu v medzinárodnom prostredí.

Spoločnosť Linguarama patrí medzi najväčšie Európske spoločnosti obdobného zamerania:

  • pôsobí v 20 centrách po celej Európe
  • vyškolila množstvo zamestnancov z viac ako 1 000 spoločností
  • v oblasti odborného jazykového vzdelávania špecialistov má 40 ročné skúsenosti
  • jazykové vzdelávanie poskytuje vo viac ako 30 jazykoch
  • disponuje odbornými znalosťami pre poskytovanie školení o kultúrnych kompetenciách a pre jazykové vzdelávanie v oblasti špecifickej odbornej komunikácie.

Našim klientom poskytujeme maximálne efektívne školenia prispôsobené ich individuálnym jazykovým požiadavkám.


Cheney Court

London